HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD10229

800     1:1       pdf: 335 kB


VIDOVIĆ, Mlađan
Sveli Euscahije mučenik
nebeski zaštitnik lovaca, lovočuvara i šumara

Split , 2003

Pučko otvoreno učilište Hubert

UDK 235.3 Eustachius, sanctus
ISBN 953-99007-5-1


oznake: RELIGIJA, LOVSTVO,


dimenzije: 26 x 19
lokacija: IX/2
CIP - Katalogizacija u publikacijiSveučilišna knjižnica u Splitu UDK 235.3 Eustachius, sanctus VIDOVIĆ, Mlađan Sveli Euscahije mučenik : nebeski zaštitnik lovaca, lovočuvara i šumara / Mlađan Vidović. - Split : Pučko otvoreno učilište Hubert, 2003. - 224 str.: ilustr. (i u bojama); 27 cm Bilješka o autoru sa slikom: str. 181-182. I Tumač pojmova: str. 183-211. - Bibliografija; str. 219-220. ISBN 953-99007-5-1
172.16.0.16