HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD11172

800     1:1


Boštjan ANKO; Nevenka BOGATAJ; Matjaž MASTNAK
Berilo o trajnosti

Ljubljana, 2009

Andragoški center Slovenije

ISBN 78-961-6130-90-5


oznake: EKOLOGIJA, POTRAJNOST, J:SLOVENSKI,


dimenzije: 23 x 16
obim (pdf): 57 (10)
lokacija: HŠD
CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 502.131.1 ANKO, Boštjan Berilo o trajnosti ... / [avtorji Boštjan Anko, Nevenka Bogataj, Matjaž Mastnak]. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2009 ISBN 978-961-6130-90-5 1. Gl. stv. nasl. 2. Bogataj, Nevenka 3. Mastnak, Matjaž, 1963
172.16.0.16