HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD12911

800     1:1


NASTAVNO-POKUSNI ŠUMSKI OBJEKTI ŠUMARSKOGA FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

ur. JOSO VUKELIĆ

Zagreb, 1998

ŠUMARSKI FAKULTET

ISBN 953-6307-35-9


oznake: ŠUMARSKA NASTAVA, ZNANSTVENE KNJIGE, S:SŠNH,


dimenzije: 24 x 17
obim (pdf): 109 (9)
lokacija: II
CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb UDK 371.3:674> (497.5) SVEUČILIŠNA šumarska nastava u Hrvatskoj: 1898.-1998. - Zagreb : Šumarski fakultet Sveučilišta, 1998- . - sv. 124 cm ISBN 953-6307-29-4 (cjelina) 4: Nastavno-pokusni šumski objekti Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / . - 1998. - 111 str.: ilustr. u bojama, bibliografija: str. 109-111.
172.16.0.16