HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD12918

800     1:1


Alojzije Frković
NAŠE TROFEJNO BLAGO
Kapitalne lovačke trofeje Gorskog kotara, Hrvatskoga primorja i Kvarnerskih otoka

Rijeka, 2007

Lovački savez Primorsko-goranske županije

ISBN978-953-95878-0-0


oznake: LOVSTVO, TROFEJI,
//LOVSTVO,TROFEJI/12918dimenzije: 30 x 21
obim (pdf): 180 (7)
lokacija: dSAB (II,dSAB)
primjeraka: 6
CIP -Katalogizacija u publikaciji