HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD14115

800     1:1


Nidžara Osmaganić Bedenik; Danko Kuric
KONTROLING IZMEĐU PROFITA I ODRŽIVOG RAZVOJA

ur. Goran Tudor

Zagreb, 2010

M.E.P. d.o.o

ISBN 978-953-6807-51-2


oznake: EKONOMIKA,


dimenzije: 23 x 16
obim (pdf): 492 (6)
lokacija: dHOD
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 749716
172.16.0.16