HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD14219

800     1:1


Vladimir Kalšan
ŽIDOVI U MEĐIMURJU

Čakovec, 2006

Muzej Međimurja

953-6896-12-5


oznake: KATALOZI, ETNOLOGIJA, MEĐIMURJE,
//KATALOZI,ETNOLOGIJA,MEĐIMURJE/14219dimenzije: 29 x 20
obim (pdf): 142 (6)
lokacija: HŠD
CIP - Katalogizacija u publikaciji NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA UDK 323.15(497.5-3 Međimurje=411.16)" 17 / 20”(064) KALŠAN, Vladimir Židovi u Međimuiju / Vladimir Kalšan ; . - Čakovec : Muzej Međimurja, 2006. Katalog izložbe. - Bibliografija. ISBN 953-6896-12-7.-ISBN 978-953-6896-12-5 I. Židovi -- Međimurje — Povijest --Katalog izložbe