HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD14257

800     1:1


Jadranka Šalek-Grginčić; Oliver Vlainić
Šumsko gospodarstvo Karlovac 1960. - Uprava šuma Podružnica Karlovac 2010
Monografija povodom 50-te obljetnice osnutka Šumskog gospodarstva Karlovac

Karlovac, 2012

Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Karlovac

ISBN 978-953-56470-3-4


oznake: MONOGRAFIJE, SPOMENICE, KARLOVAC, FULL, MONOGRAFIJE KARLOVAC,
//MONOGRAFIJE,SPOMENICE,KARLOVAC,FULL,MONOGRAFIJE KARLOVAC/14257dimenzije: 27 x 22
obim (pdf): 612 (17)
lokacija: web
CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 823317

    - cjelokupni sadržaj - PDF 16,5 MB