HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD10788

800     1:1


ĐURIČIĆ, Ivan
Prirodna obnova sastojina obične bukve (Fagus sylvatica L.) na obroncima Kalnika i Bilogore


Zagreb, 1994

Hrvatske šume

UDK 630.231:582.632.2
ISBN 53-6253-01-1


oznake: PRIRODNA OBNOVA, BUKVA,
//PRIRODNA OBNOVA,BUKVA/10788dimenzije: 23 x 16
obim (pdf): 61 (10)
lokacija: IV/2 (IV/2,PM/4x2)
primjeraka: 3

     CIP