HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD10827

800     1:1


Fran Xav. Kesterčanek
DENDROMETRIJA
nauka, kako valja postupati kod procjenivanja jedrine pojedinih stabalah kao i drvne gromade čitavih šumah

Zagreb, 1881

Nakladom dalm. hrv. slav. vlade


oznake: DENDROMETRIJA,


dimenzije: 22 x 14
obim (pdf): 135 (13)
lokacija: KA/5 (KA/5x2,KB/5,VI/1,VI/7,VII/1,R4db/5)
primjeraka: 7
172.16.0.16