HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD10841

800     1:1


Gustav Heyer; Fran Xav. Kesterčanek
Osnovi nauke računanja vriednosti šuma

Zagrebu, 1882

Tiskara „Narodnih Novinah."


oznake: RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA,


dimenzije: 22 x 14
obim (pdf): 116 (12)
lokacija: IV/5 (IV/5,KA/5,R4db/4)
primjeraka: 3