HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt img







akcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD



11124

800     1:1


BRANISLAV JOVANOVIĆ
DENDROLOGIJA SA OSNOVIMA FITOCENOLOGIJE

BEOGRAD, 1967

UNIVERZITET U BEOGRADU


oznake: DENDROLOGIJA,


dimenzije: 24 x 18
obim (pdf): 576 (14)
lokacija: KB/2
172.16.0.16