HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD11210

800     1:1       medij: mp4:157 MB


Nikola Jurić
Šindra
Očuvanje starih vrijednosti

sud. Dragutin Malnar; Branko Urh

Zagreb, 2006

Dobar dan komunikacije d.o.o., HŠD ogranak Delnice


oznake: MEDIJI, FILM, FULL, GORSKI KOTAR,


obim (pdf): 15 (0)
lokacija: HŠD

YOUTUBE

Prezentacijski film nastao je namjenski za potrebe prezentacije UŠ Karlovac na izložbi uz Dane hrvatskog šumarstva 2001. na Jarunu.

Napomena: HŠD nema prava distribuirati, pa ni izvoditi na webu filmove u našoj zbirci. Filmovi su ovdje predstavljeni samo informativno, a za sve ostalo treba se obratiti autoru ili vlasniku. Neki filmovi, uglavnom promidžbeni, dostupni u prostoru HŠD i mogu se pogledati u dogovoru sa upravom.