HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD11226

800     1:1       medij: mp4: 46,7 MB


Emil Mišković
Uprava šuma Karlovac 2001.

ur. Ivan Grginčić; Siniša Klarić

sud. Šime Rončević; Oliver Vlainić

Karlovac, 2001

Uprava šuma Karlovac


oznake: MEDIA, FILM, KARLOVAC, FULL,
//MEDIA,FILM,KARLOVAC,FULL/11226obim (pdf): 9 (0)
lokacija: HŠD
YOUTUBE

 

Prezentacijski film nastao je namjenski za potrebe prezentacije UŠ Karlovac na izložbi uz Dane hrvatskog šumarstva 2001. na Jarunu.

Film je snimljen na inicijativu voditelja UŠ Karlovac Ivana Grginčića, realizaciju je koordinirao Siniša Klarić a kao stručni suradnici sudjelovali su Šime Rončević i Oliver Vlainić (sve djelatnici UŠP Karlovac).

 
Napomena: HŠD nema prava distribuirati, pa ni izvoditi na webu filmove u našoj zbirci. Filmovi su ovdje predstavljeni samo informativno, a za sve ostalo treba se obratiti autoru ili vlasniku. Neki filmovi, uglavnom promidžbeni, dostupni u prostoru HŠD i mogu se pogledati u dogovoru sa upravom.