HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD11307

800     1:1


DENDROMETRIJA I OSNOVI UREĐENJA ŠUMA
udžbenik za pripadnike šumske narodne milicije

BEOGRAD, 1950

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA FNRJ


oznake: DENDROMETRIJA,


dimenzije: 16 x 12
obim (pdf): 112 (6)
lokacija: V
172.16.0.16