HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD11343

800     1:1


800     1:1


800     1:1


FORSTLEXIKON
DRITTE VÖLLIG NEUBEARBEITETE AUFLAGE

ur. J. BUSSE

BERLIN, 1929 - 1930

Verlagsbuchhandlung Paul Parey


oznake: LEKSIKONI, J:NJEMAČKI,


dimenzije: 26 x 17
lokacija: V
svezaka: 2800     1:1172.16.0.16