HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt img







akcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD



11464

800     1:1


Tafeln zur Bestimmung des Holzmassengehaltes stehender Stämme



oznake: TABLICE, J:NJEMAČKI,


dimenzije: 19 x 12
lokacija: VI/7
172.16.0.16