HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt img







akcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD



11589

800     1:1


Max Lincke
Das Grubenholz von der Erziehung bis zum Verbrauch

BERLIN, 1921

Verlagsbüchhandlung Paul Parey


oznake: ISKORIŠTAVANJE ŠUMA, J:NJEMAČKI,


dimenzije: 25 x 17
obim (pdf): 415 (10)
lokacija: VI/6 (VI/6,R2da/2)
primjeraka: 2