HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD11662

800     1:1


DRAGOLJUB S. PETROVIĆ
TABLICE DRVNIH MASA DUBEĆIH DRVETA (FAGUS SILVATICA LINNE) U DEČANSKO-JUNIČKIM PLANINAMA

BEOGRAD, 1954

INSTITUT ZA NAUČNA ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU NR SRBIJE


oznake: TABLICE, BUKVA,
//TABLICE,BUKVA/11662dimenzije: 22 x 15
obim (pdf): 92 (2)
lokacija: VI/6