HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD11985

800     1:1


MILOŠ MAKSIMOVIĆ
EKSPERIMENTALNA ISTRAŽIVANJA O DEJSTVU TEMPERATURE NA INDIVIDUALNO RAZVIĆE I POPULACIONU DINAMIKU GUBARA

Beograd, 1958

BIOLOŠKI INSTITUT N. R. SRBIJE


oznake: ENTOMOLOGIJA,


dimenzije: 23 x 15
obim (pdf): 112 (5)
lokacija: VI/2
172.16.0.16