HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD12004

800     1:1


46-a ADUNARE GENERALA A S0CIETATII „PROGRESUL SILVIC"

BUCUREŞTI, 1932

TIPOGRAFIA „BUCOVINA" I. E. TOHOUŢ1U


oznake: ŠUMARSKA DRUŠTVA, RUMUNJSKA, J:RUMUNJSKI,


dimenzije: 23 x 16
obim (pdf): 223 (3)
lokacija: VI/2