HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD12219

800     1:1       pdf: 2,46 MB


800     1:1


Dojković
Šume i šumsko gospodarenje na realno povjerbinskom dobru grofova od Eltza u Vukovaru
Sastavljeno povodom Izleta članova šumarskog fakulteta iz Brna u vlastelinsku šumu „Jelaš" dne 30. V. 1927

Vukovar, 1927

Tiskara -Novo Doba"


oznake: ŠUMARSTVO, VELEPOSJEDI, FULL,


dimenzije: 20 x 14
obim: 18 (digitalizirano u cijelosti)
lokacija: VIII/6