HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD12361

800     1:1


TEHNIČKE UPUTE ZA REAMBULACIJU MEĐA I LIKVIDACIJU UZURPACIJA NA ZEMLJIŠTU OPĆENARODNE IMOVINE


Državni sekretarijat za poslove narodne privrede NRH


oznake: GEODEZIJA,
//GEODEZIJA/12361dimenzije: 28 x 19
obim (pdf): 66 (3)
lokacija: VIII/5 (VIII/5x2,R4db/3)
primjeraka: 3