HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD12411

800     1:1


STJEPAN MIKŠA
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA I DRVNA INDUSTRIJA u NR Hrvatskoj 1939., 1947.-1954. godine

ZAGREB, 1955

ZAVOD ZA STATISTIKU NR HRVATSKE


oznake: STATISTIKA, ISKORIŠTAVANJE ŠUMA,


dimenzije: 24 x 18
obim (pdf): 46 (4)
lokacija: VIII/4
172.16.0.16