HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD12504

800     1:1


FRIEDRICH PIASSELBACH; KLAUS SCHMIDT
ÖDLANDNUTZUNG FÜR AUFFORSTUNG UND WILDHEGE

HAMBURG UND BERLIN, 2222

VERLAG PAUL PAREY


oznake: POŠUMLJAVANJE, J:NJEMAČKI,


dimenzije: 26 x 16
obim (pdf): 76 (5)
lokacija: VIII/3
172.16.0.16