HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD12563

800     1:1


A. Y. Goor
POŠUMLJAVANJA U ARIDNIM PODRUČJIMA
PUBLIKACIJA IZ KOLEKCIJE: "UNAPREDJENJE ŠUMA" SVESKA No 11 ORGANIZACIJA FAO

ur. Ante Radojčić

BEOGRAD, 1961

JUGOSLAVENSKI SAVETODAVNI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO


oznake: POŠUMLJAVANJE, MELIORACIJE,


dimenzije: 28 x 20
obim (pdf): 126 (3)
lokacija: VIII/2
primjeraka: 2
172.16.0.16