HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD13174

800     1:1


800     1:1


Bosanski šumar
Mesečni glasnik Organizacije šum. teh. pomoćnog i zaštitnog osoblja za Bos. i Herc
God. I i dalje (1923,1925,1927,1928)

ur. DRAGUTIN D. VESELI

Sarajevo, 1923

Organizacija šumsko-tehničkog pomoćnog i zaštitnog osoblja za Bosnu i Hercegovinu


oznake: ČASOPISI, BOSNA,


dimenzije: 22 x 15
obim (pdf): 600 (3)
lokacija: R4da/2
svezaka: 4800     1:1