HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD13175

800     1:1


800     1:1


Jugoslovenska šuma
Mesečni časopis za proučavanje problema šumarske politike i šumske privrede
GODINA I i dalje (1936-1940)

ur. Slobodan Baranac

Beograd, 1936

Slobodan Baranac


oznake: ČASOPISI,


dimenzije: 24 x 16
obim (pdf): 3500 (5)
lokacija: R4da/2
svezaka: 5800     1:1