HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD13196

800     1:1


LUGARSKI VIESTNIK
TEČAJ PRVI DO TRINAESTI (1895-1907)

ur. VATROSLAV RAČKI; JOSIP KOZARAC

ZAGREB, 1895

UPRAVLJAJUĆI ODBOR HRV.-SLAV. ŠUMARSKOG DRUŽTVA


oznake: ČASOPISI,
//ČASOPISI/13196dimenzije: 23 x 15
lokacija: R4da/3
svezaka: 4800     1:1
Obćeniti program za izdavanje „Lugarskog viestnika" kao prilog k „Šumarskom listu".
Po sadržaju imao bi se „Lugarski viestnik" razdieliti u 3 odsjeka, što bi prema svrhi posve dovoljno bilo.
U prvom odsjeku štampali bi se članci i razpravice „poučnog sadržaja" i to popularnim načinom pisanja; u drugom odsjeku bile bi „različite viesti", a u trećem odsjeku „svaštice."
U prvom odsjeku razpravljali bi se predmeti tičući se strogo šumarstva i to: a) O važnosti i uplivu šuma u prirodi; o poznavanju šumskog drveća u naših šumah i o njihovom živovanju; o poznavanju tla, koje prija ovoj ili onoj vrsti drveća i o načinu sječenja, te gojenja šuma obzirom na sadnju i sjetvu drveća, — imenito, kako se biljke odgajaju u biljevištu i kako se presadjuju, kakav mora biti šumski vrt i što valja u njemu raditi, da odgovara svojoj svrhi; b) o porabi šume t. j . u što se drva rabe u obrtu i kućanstvu, kako se šumsko sjeme spravlja i čuva, te o koristi šumskih nuzužitaka (stelje, trave i t. d.); c) o lugarstvu t. j . poznavanje načina, kako ljudi i životinje ili ini prirodni dogodjaji šumi škode i o načinu, kako bi se ovakove štete u šumah prepriečiti ili umanjiti mogle ; — nadalje o šumsko-redarstvenih propisih t. j . tumačenje glavnih ustanova šum. zakona i naputka c) k zakonu od 11. srpnja 1881. o imovnih obćina bivšeg krajiškog područja (Službene dužnosti lugarskog osoblja u šestom odsjeku) i napokon d) o lovstvu t. j . o čuvanju koristne divljači i tamanenju škodljive zvjeradi; o poznavanju i tumačenju najglavnijih propisa zakona o lovu i o posebnih propisih, koji se odnose na obdržavanje hajke.
Razumjeva se samo po sebi, da ovakovi članci moraju što kraći biti, a da se ipak najglavniji sujet izcrpi.
U drugom odsjeku pod nadpisom „različite viesti" štampati će se kratki sastavci, koji, strogo ne spadaju u prvi odsjek; nadalje slučajevi smrti lugara ili ini dogođjaji; umirovljenje, premještenje ili imenovanje lugara; natječaji i naredbe, tičući se lugari; eventualno osnivanje mirovinske zaklade za lugare; stanje postojećih lugarskih mirovinskih zaklada i napokon publikacija knjiga, koje su izašle ili će izpod štampe još izaći.
U treći odsjek pod nadpisom s vaš tiče uvrstilo bi se sitnije štivo n. pr. naravoslovne crtice o životinjstvu i bilinstvu ; dogođjaji u lovu i t. d.
Prema potrebi moglo bi se otvoriti posebno mjesto za eventualna pitanja lugara stručne naravi i za odgovor na takova pitanja.
Dopisnica uredničtva imala bi biti što kraća.
Dovoljno je, da se „Lugarski viestnik" štampa na 1/4 do 1/2 tiskana arka t. j . sa 4 do 8 stranica (tiskanih) u formatu „Šumarskoga lista". Članci, odnosno sav sadržaj prvog odsjeka imao bi se štampati „cicero", t. j . sa krupnimi slovi, dočim bi se sadržaj različitih viesti (drugi odsjek) i svaštice (treći odsjek) štampao „garmond", t. j . sa nješto malo sitnijimi slovi, ali ne onako sitno, kao što se štampa listak u „Šumar, listu."
V. R.
ukoričeno:
TEČAJ I-V
TEČAJ I-IV
TEČAJ V-VIII
TEČAJ IX-XI
TEČAJ XII
TEČAJ XIII
digitalizirano:
TEČAJ I - 1895.
TEČAJ II - 1896.
TEČAJ III - 1897. fali: 5,6
TEČAJ IV - 1898. fali: 1,6,7
TEČAJ V - 1899. fali: 2,12
TEČAJ VI - 1900. fali: 3
TEČAJ VII - 1901. fali: 1,3,4,6,7,11
TEČAJ VIII - 1902.
TEČAJ IX - 1903.
TEČAJ X - 1904.
TEČAJ XI - 1905. fali: 10
TEČAJ XII - 1906.
TEČAJ XIII - 1907. fali: 3
TEČAJ XIV - 1908.
TEČAJ XV - 1909. fali: 4,5
TEČAJ XVI - 1910. fali: 1
TEČAJ XVII - 1911. fali: 3
TEČAJ XVIII - 1912. fali: 6
TEČAJ XIX - 1913. fali: 1,2,3,7
TEČAJ XX - 1914. fali: 1,2
TEČAJ XXI - 1915.
TEČAJ XXII - 1916.
TEČAJ XXIII - 1917. fali: 7-8
TEČAJ XXIV - 1918. fali: 1-2
TEČAJ XXV - 1919. fali: 1-2, ponovljen 5-6 kao 7-8 (ili fali 5-6 s.5,6)