HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD13344

800     1:1


800     1:1


SYLWAN
CZASOPISMO MIESIĘCZNE DLA LEŒNIKÓW I WLAŠCICIELI ZIEMSKICH
ROCZNIK CLIX - 1/2015

ur. WŁADYSŁAW TYNIECKI; Arkadiusz Bruchwald

Lwow, 1887

NAKŁADEM GALIC. TOWARZYSTWA LEŒNEGO


oznake: ČASOPISI, RAZMJENA, J:POLJSKI,


dimenzije: 17 x 24
lokacija: R3db/5
svezaka: 27800     1:1
WEB ČASOPISA

uvezano:
1887 - 1896
1898 x2
1900 i 1903
1902
1904
1905
1907
1908
1910 - 1913
1923
1926 - 1929 (XLVII)
1932 (L)
1935
1936
1958 - 1963

2018: 1,2,3,4,5,6,7,8
2017: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
2016: 1,2,,,,,,,,10,11,12
2015: ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
2014: 1,2,3,4,5
2013: 1, , , ,5,6,7, , , ,11,12
2012: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
2011: , , , , , , ,8,9,10,11,12