HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD13842

800     1:1


Juraj Hraško; Vladimír Linkeš; Jan Němeček; Pavel Novák; Rudolf Šály; Bohumil Šurína
MORFOGENETICKÝ KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM PÔD ČSFR
Bazálna referenčná taxonómia Referenčný klasifikačný systém Klasifikácia pôdotvorných substrátov
2. doplnené vydanie

Bratislava, 1991


oznake: PEDOLOGIJA, J:SLOVAČKI,


dimenzije: 20 x 14
obim (pdf): 102 (4)
lokacija: PPl/5
172.16.0.16