HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD13860

800     1:1


Rudolf Midriak
MORFOGENÉZA POVRCHU VYSOKÝCH POHORÍ
Morfologická štúdia s osobitným zreteľom na deštrukciu pôdy v Západných Karpatoch

Bratislava, 1983

VEDA


oznake: GEOLOGIJA, KARPATI, J:SLOVAČKI,


dimenzije: 25 x 18
obim (pdf): 514 (4)
lokacija: PPk/4
172.16.0.16