HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD14359

800     1:1       pdf: 20 min


Krešo Golik
PRVA SJEČA

Zagreb, 1953

Inspekcija rada Narodne republike Hrvatske


oznake: FILM, SJEČA, ZAŠTITA NA RADU,


dimenzije: 72 x 54
obim (pdf): 20 (0)
lokacija: HŠD
172.16.0.16
KOMPLETAN FILM - MP4, 133MB (samo Chrome!)


Napomena: HŠD nema prava distribuirati, pa ni izvoditi na webu filmove u našoj zbirci. Filmovi su ovdje predstavljeni samo informativno, a za sve ostalo treba se obratiti autoru ili vlasniku. Neki filmovi, uglavnom promidžbeni, dostupni u prostoru HŠD i mogu se pogledati u dogovoru sa upravom.