HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD11395

800     1:1


POPLAVNE ŠUME U HRVATSKOJ
FLOODPLAIN FORESTS IN CROATIA

ur. JOSO VUKELIĆ; SLAVKO MATIĆ; BRANIMIR PRPIĆ; JOSO GRAČAN; IGOR ANIĆ; DAVORIN KAJBA; PAVLE VRATARIĆ; JOSIP DUNDOVIĆ

ZAGREB, 2005

AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; HRVATSKE ŠUME d.o.o; GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

UDK 630*11(497.5)(082)
ISBN 53-98571-2-0 (Akademija)


oznake: POPLAVNE ŠUME, AŠZ, MONOGRAFIJE, FULL,


dimenzije: 32 x 24
obim: 460 (digitalizirano u cijelosti)
lokacija: HŠD

S A D R Ž A J
 
Slavko Matić
Proslov5
   Preface (8)
 
Joso Vukelić
Uvod11
   Introduction (17)
 
Branimir Prpić, Ivica Milković
Rasprostranjenost poplavnih šuma u prošlosti i danas23
   The range of floodplain forests today and in the past (37)
 
Joso Vukelić, Nikola Pernor, Pavle Vratarić
Dinamične promjene staništa i šumskoga pokrova u poplavnom području Podunavlja40
   Dynamic changes in the site and forest cover of the floodplain region of Podunavlje (47)
 
Branimir Prpić, Slavko Matić, Petar Jurjević, Hranislav Jakovac, Ivica Milković
Općekorisno i gospodarsko značenje poplavnih šuma50
   The commercial and non-commercial significance of floodplain forests (61)
 
Nikola Pernar, Darko Bakšić
Tlo poplavnih šuma71
   The soil of floodplain forests (80)
 
Zvonko Seletković, Ivica Tikvić
Klimatske prilike86
   Climatic circumstances (91)
 
Ivo Trinajstić, Josip Franjić, Željko Škvorc
Flora poplavnih i močvarnih šuma93
   The flora of floodplain and marshy forests (100)
 
Joso Vukelić, Dario Baričević
Šumska vegetacija poplavnih područja102
   Forest vegetation of the floodplain regions (114)
 
Željko Španjol, Joso Vukelić
Zaštićeni prirodni objekti šumske vegetacije u poplavnim područjima Hrvatske122
   The protected natural sites of forest vegetation in the riparian regions of Croatia (135)
 
Branimir Prpić, Zvonko Seletković, Ivica Tikvić
Ekološka konstitucija vrsta drveća iz poplavnih šuma147
   Ecological constitution of the tree species in floodplain forests (161)
 
Branimir Prpić, Pavle Vratarić, Zvonko Seletković
Utjecaj snage rijeke na postanak i opstanak poplavnih šuma168
   The power of the river as a crucial factor in the genesis and survival of floodplain forests (174)
 
Branimir Prpić
Antropogeni utjecaj navodne prilike riječne nizine i odraz promjena na poplavne šume177
   Anthropogenetic impacts on the water conditions of river valleys. The resulting changes in floodplain forests (186)
 
Ivo Trinajstić
Taksonomska problematika drvenastih vrsta poplavnih i močvarnih šuma193
   Taxonomic issues of the woody species of floodplain and marshy forests (201)
 
Davorin Kajba, Saša Bogdan
Dostignuća na oplemenjivanju vrsta poplavnih šuma206
   Achievements in breeding floodplain forest tree species (218)
 
Davorin Kajba, Joso Gračan, Mladen Ivanković
Očuvanje genetskih izvora vrsta poplavnih šuma225
   Conservation of the genetic resources of floodplain forest species (236)
 
Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Branko Belčić
Morfologija i struktura šuma poplavnih područja245
   The morphology and structure of forests of floodplain areas (257)
 
Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Željko Majer
Pomlađivanje i njega šuma poplavnih područja263
   Regeneration and tending of forests in floodplain areas (272)
 
Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić
Sjemenarstvo i rasadničarstvo najvažnijih vrsta drveća poplavnih šuma277
   Seed and nursery production of the most important forest tree species of floodplain forests (288)
 
Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić
Osnivanje šumskih kultura i plantaža glavnih vrsta drveća poplavnih šuma297
   Establishing forest cultures and plantations of principal tree species in floodplain forests (303)
 
Darko Getz
Osvrt na neke skupine životinjskoga svijeta poplavnih šuma u dijelu Podravine, Posavine i Podunavlja s posebnim naglaskom na Kopački rit311
   A survey of some animal groups in floodplain forests in a part of Podravina, Posavina and Podunavlje with special emphasis on Kopački rit (324)
 
Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec
Divljač poplavnih šuma333
   Game of floodplain forest (346)
 
Pavle Vratarić, Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Darko Getz
Lovno gospodarenje u poplavnim šumama352
   Hunting management in floodplain forests (370)
 
Miroslav Harapin, Boris Hrašovec
Entomofauna poplavnih šuma379
   Entomofauna of floodplain forests (388)
 
Danko Diminić
Mikoze kore i lišća topola i vrba390
   Mycoses of poplar and willow bark and leaves (397)
 
Milan Glavaš
Uzročnici truleži topola i vrba398
   Causes of poplar and willow rot (405)
 
Milan Glavaš
Uzročnici venuća i sušenja brijesta408
   Causes of elm wilting and dieback (412)
 
Josip Margaletić
Glodavci i divljač kao uzročnici šteta u poplavnim šumama412
   Rodents and game as causes of damage in riparian forests (421)
 
Miroslav Harapin
Zaštita poplavnih šuma423
   Protection of floodplain forests (427)
 
Hranislav Jakovac
Bibliografija428
   Bibliography
172.16.0.16

digitalne knjige dostupne samo u sustavu HŠD - interno:

    - cjelokupni sadržaj - PDF 219 MB

    - tekst i slike - PDF 60,9 MB

    - samo tekst - PDF 4,69 MB