O SEKCIJI

Gradačka deklaracija 2011.
Gradačka deklaracija 2008.

Carbon neutral declaration

Jeste li znali?


biomasa@sumari.hr
 

SEKCIJA ZA BIOMASUKorištenje šumske biomase, uglavnom ogrjevnog drva, ima u Republici Hrvatskoj dugu tradiciju. Još 1965. godine iz biomase se zadovoljavalo oko 1/4 energetskih potreba. Danas iako RH raspolaže s značajnim potencijalom biomase za proizvodnju energije (toplinska energija, električna energija, biogoriva) radi pomanjkanja tržišta i zamjene drugim energentima koje uvozimo (plin, nafta-loživo ulje, struja) te nedostatka ekološke svijesti o prednosti obnovljivih izvora energije (OIE) to korištenje svelo se na svega 4,3 %. Dugoročnim programom gospodarenja šumama (2006.-2015.) procjenjuje se da bi samo Hrvatske šume d.o.o. mogle raspolagati s 2,6 mil. m3 šumske biomase za dobivanje energije što bi udvostručilo sadašnji udio biomase kao energenta.

Svjetska energetska kriza, koja će se sve više produbljivati korištenjem ograničenih rezervi nafte, te utjecaj korištenja fosilnih goriva na povećanje stakleničnih plinova s jedne strane, poštivanje međunarodnih sporazuma i deklaracija ( Kyoto protokol, Gradečka deklaracija 2005.) s druge strane, daje šumarskom sektoru, a time i Državi, mogućnost i obavezu boljeg korištenja manje vrijednog drva i otpada i općenito biomase.


događanja:


DVANAESETI HRVATSKI DANI BIOMASE - NAŠICE, 8. rujna 2017.


JEDANAESETI HRVATSKI DANI BIOMASE - NAŠICE, 9. rujna 2016.


DESETI HRVATSKI DANI BIOMASE - NAŠICE, 11. rujna 2015.


DEVETI HRVATSKI DANI BIOMASE - NAŠICE, 5. rujna 2014.


SREDNJEEUROPSKA KONFERENCIJA O BIOMASI 2014. - 15–18. 1. 2014., Graz, Austrija


OSMI HRVATSKI DANI BIOMASE - NAŠICE, 6. rujna 2013.


SEDMI HRVATSKI DANI BIOMASE - NAŠICE, 7. rujna 2012.


ŠESTI HRVATSKI DANI BIOMASE - NAŠICE, 2. rujna 2011. - izlaganja sudionika


SREDNJEEUROPSKA KONFERENCIJA O BIOMASI 2011. - 26–29. 1. 2011., Graz, Austrija


PETI HRVATSKI DANI BIOMASE - NAŠICE, 3. rujna 2010. - izlaganja sudionika


Savjetovanje: Ruralni razvoj na temelju obnovljivih izvora energije - Osijek 17. i 18. prosinca 2009.


ČETVRTI HRVATSKI DANI BIOMASE - NAŠICE, 4. rujna 2009. - izlaganja sudionika

Ugovor o suradnji GÜSSING - NAŠICE, lipanj 2009.

URH: TOPLIFIKACIJA NASELJA NA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE,
Sisak 27-28. 11. 2008.


Hrvatski sabor, Odbor za razvoji obnovu:
Biomasa u gospodarskom i energeskom razvoju republike Hrvatske, 14. listopada 2008.

     Zaključci (PDF - 3,5 MB)

HAZU: ZNANSTVENI SKUP POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO KAO PROIZVOĐAČI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
     Zbornik radova (PDF - 3,2 MB)

TREĆI HRVATSKI DANI BIOMASE - GOLUBINJAK, 3. listopada 2008.
      (dostupne prezentacije sudionika)

TREĆI HRVATSKI DANI BIOMASE - NAŠICE, 5. rujna 2008.

SREDNJOEUROPSKA KONFERENCIJA ZA BIOMASU 2008.

DRUGI HRVATSKI DANI BIOMASE - NAŠICE, 7. rujna 2007.
      (dostupne prezentacije sudionika)

HGK: II STRUČNI SKUP S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, Osijek 2007
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
(energija biomase, bioplina i biogoriva)

     Zbornik radova (PDF - 20,6 MB)