PROGRAM MANIFESTACIJE 89. HRVATSKI DANI BIOMASE

Znanstveno-stručni skup "STRUJA I TOPLINA IZ ŠUME I POLJA“ pod motom „Održiva zaštita klime"


9. KROATISCHEN BIOMASSETAGE, Wissenschaftliche Fachveranstaltung:

STROM UND WÄRME AUS WALD UND FELD“, Moto „Nachhaltiger Klimaschutz“


Našice, 5. rujna 2014. godine, Dvorana Emaus Franjevačkog samostana


Hrvatska udruga za biomasu sekcija HŠD-a, Hrvatske šume d.o.o., Grupacija za biomasu i Grupacija za bioplin ZOIE (Zajednica obnovljivih izvora energije) HGK i Ogranak MH Našice, a u suradnji sa Svjetskom udrugom za biomasu (Dr. Heinz Kopetz, predsjednik), AEBIOM – Europskom udrugom za biomasu, Austrijskom udrugom za biomasu (Dr. Horst Jauschnegg, predsjednik) EEE – Europskim centrom za obnovljivu energiju Güssing, Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, HGK Zagreb i NEXE grupom d.d. Našice, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, održala je 5. rujna 2014. godine u dvorani Emaus, Franjevačkog samostana, Kralja Tomislava 1, Našice, 9. hrvatske dane biomase, Znanstveno – stručni skup „Struja i toplina iz šume i polja“, pod motom „Održiva zaštita klime“.
Na ovogodišnjim hrvatskim danima biomase sudjelovalo je preko 130 sudionika iz područja politike, znanosti i gospodarstva, ali i lokalnih zajednica te predstavnika medija i udruga.


Zaključak skupa:
1. Nadamo se da će Vlada RH do kraja 2014. godine: donijeti sustav poticaja za proizvodnju toplinske energije iz biomase,
2. Nadamo se da će Hrvatske šume d.o.o. osigurati 400.000 m3 šumske biomase/god. za 22 kogeneracijska postrojenja finalne drvne industrije i time poticati razvoj hrvatske drvoprerađivačke industrije i
3. Nadamo se da će putem sinergije djelovanja razvojnih politika nekoliko ministarstava, poticajnim mjerama državne, industrijske, poljoprivredne i energetske politike poticati elektrane na biomasu sa kogeneracijom električne i toplinske energije i do 2020. godine ostvariti Strategijom postavljen cilj od oko 85 MWel ukupne snage. Danas 14.8.2014. su u pogonu svega 4 elektrane na biomasu koje isporučuju u mrežu 7,69 MWel ukupne snage.PREGLED IZLAGANJA

Politika poticanja i modeli financiranja u RH/Förderpolitik und Finanzierungsmodelle in der R. Kroatien

  • Razvoj projekata biomase i bioplina poticanja u RH, gđa. Sabina Škrtić, pomoćnica ministra u Ministarstvu gospodarstva,

  • Poboljšanje kogeneracije na biomasu korištenjem niskotemperaturnoga organskog Rankineovog ciklusa, gosp. Dražen Lončar, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu ( pdf, 1,06 MB )


Projekti u RH na poljoprivrednu biomasu/Projekte in der R. Kroatien betreffend landwirtschaftliche Biomasse

  • Centar za OIE d.o.o. Osijek, gosp. Davor Kralik, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku ( pdf, 1,45 MB )

  • Bioplinsko postrojenje Mitrovac, Belje d.d., snage 2 MWel., gosp. Herman Seidl, Agrokor d.d. ( pdf, 5,04 MB )


Suradnja Austrije i Hrvatske / Zusammenarbeit Österreichs und Kroatiens

  • Wärme und Strom aus Wald und Feld – europäische Erfahrungen und Perspektiven /Toplina i struja iz šume i polja – iskustva i perspektive, gosp. Heinz Kopetz, predsjednik Svjetske udruge za biomasu ( pdf, 3,15 MB )

  • Stoffliche versus energetische Biomassenutzung?/Sirovinsko i energetsko korištenje biomase?, gosp.Horst Jauschnegg, predsjednik Austrijske udruge za biomasu ( pdf, 827 kB )

  • Holz gibt Gas in Kroatien (Slawonien)! Geht es das? / Drvo daje plin u Hrvatskoj (Slavoniji)! Ide li to?, gosp. Franz Jandrisits, Biowärme Güttenbach ( pdf, 677 kB )


Projekti u RH na šumsku biomasu/Projekte in der R. Kroatien betreffend Biomasse aus dem Wald

  • Sirovinsko i energetsko korištenje drva u drvnoj industriji RH, gosp. Darko Motik, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ( pdf, 774 kB )

  • Potencijali energetskog drva u privatnim šumama RH, gosp. Zdenko Bogović i Hrvoje Vučinić, Udruga šumovlasnika Hrvatske ( pdf, 1,64 MB )

  • Projekt kogeneracije na biomasu Spin Valis internacional d.o.o., Zdravko Jelčić, SPIN VALIS d.d., Požega ( pdf, 1,26 MB )