2. HRVATSKI DANI BIOMASE / 9. EUROPSKI DANI BIOMASE REGIJA 2007.

Pokrovitelj: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva RH

OKRUGLI STOL

u organizaciji Ogranka Matice hrvatske Našice i HŠD – Sekcije „Hrvatska udruga za biomasu“ Zagreb, a u suradnji sa Zajednicom obnovljivih izvora energije HGK, Gradskim uredom Grada Zagreba za poljoprivredu i šumarstvo i Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

„OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – BIOMASA, BIOPLIN I BIOGORIVO“

Hotel „Park“ Našice, 7. rujna 2007.

9.00 - 9.30
okupljanje sudionika, preuzimanje radnih materijala i provjera tehničke podrške

9.30 - 10.00
POZDRAVNE RIJEČI
  • mr. sc. Krešimir Žagar, gradonačelnik Grada Našica
  • Miroljub Stojanović, dipl. ing., pomoćnik ministra u MPŠVG RH
  • Akademik Slavko Matić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
  • mr. sc. Darko Beuk, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., Zagreb
  • mr. sc. Petar Jurjević, predsjednik Hrvatskog šumarskog društva, Zagreb
  • Davorin Fekete, dipl. ing., voditelj UŠP Našice – Hrvatske šume d.o.o.


10.00 - 10.20
POTPIS SPORAZUMA o suradnji na području obnovljivih izvora energije između Hrvatske elektroprivrede d.d. (zastupa predsjednik Uprave mr. sc. Ivan Mravak) i Hrvatskih šuma d.o.o. (zastupa predsjednik Uprave mr. sc. Darko Beuk)

IZLAGANJA

10.20 - 10.40
dr. Christian Brawenz (ataše za poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša u Veleposlanstvu Republike Austrije, Zagreb): Bionergija u Austriji (3,5 MB)

10.40 - 11.00
Srećko Selanac, dipl. ing. (pomoćnik ministra u MPŠVG - Ravnateljstvo za tržišne i strukturne potpore, Zagreb): SAPARD program izgradnja toplana na biomasu (3,0 MB)

11.00 - 11.30 pauza

11.30 - 11.45
Zlatko Benković, dipl. ing. (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Zagreb): Značaj šumarstva u korištenju obnovljivih izvora energije (7,2 MB)

11.45 - 12.00
dr. sc. Zoran Stanić, dipl. ing. (HEP - Obnovljivi izvori energije d.o.o., Zagreb): Analiza poticajnih mjera za gradnju i korištenje obnovljivih izvora električne energije s naglaskom na biomasu (0,5 MB)

12.00 - 12.15
Željko Sučić, dipl. ing. (Hrvatske šume - Biomasa d.o.o., Zagreb): Iskorak Hrvatskih šuma d.o.o. (8,3 MB)

12.15 - 12.30
dr. sc. Davor Kralik (Poljoprivredni fakultet, Osijek): Utjecaj temperature u bioreaktoru na količinu i sastav plina (3,4 MB)

12.30 - 12.45
Denis Ivanov, dipl. ing. (Puncta Global d.o.o., Zagreb): Proizvodnja biodizela i novi aspekti (0,3 MB)

12.45 - 13.00
dr. sc. Nikola Čupin (OKIT d.o.o., Zagreb): Uloga lokalne zajednice u korištenju obnovljivih izvora energije (3,3 MB)

13.00 - 13.30 pauza

13.30 - 13.45
Kristinka i Branko Liker, dipl. ing. (DRVENJAČA d.d., Fužine): Predstavljanje proizvodnje biopeleta u pilani Mrkopalj (24,5 MB)

13.45 - 14.00
Zvonimir Petrić, dipl. ing. (DI SPAČVA d.d., Vinkovci): Predstavljanje proizvodnje peleta u Tvornici peleta Vinkovci (4,8 MB)

14.00 - 14.15
prof. dr. sc. Jurica Butković (VIŠEVICA - KOMP d.o.o., Zagreb): Predstavljanje proizvodnje peleta u Tvornici za proizvodnju peleta Perušić (50,8 MB)

14.15 - 14.30
Zvonimir Preveden, dipl. ing. (KOHLBACH GRUPPE, Wolfsberg, Austrija): Kogeneracijski tipski modul 1.000 kWel + 4.500 kWth iz drvne biomase (7,6 MB)

14.30 - 14.45
Franz Markus Jandrisits, dipl. ing. (Poljoprivredna i stručna škola, Güssing, Austrija): Od centraliziranog toplinskog sustava do kogeneracije Güttenbach (Pinkovec) (13,4 MB)

14.45. - 15.00
mr. sc. Josip Dundović (HŠD, Sekcija Hrvatska udruga za biomasu, Zagreb): Centralizirani toplinski sustav Gospić - prezentacija postojećeg projekta (23,8 MB)
Boris Romanić, Proizvodnja šumske sječke za izvoz u Mađarsku (43,5 MB)
15. 00 - 15.30 RASPRAVA

15.30 - 16.30 RUČAK