PROGRAM MANIFESTACIJE

12. HRVATSKIH DANA BIOMASE, Znanstveno-stručni skup: "ZNAČAJ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U POTRAJNOJ OPSKRBI ENERGIJOM“, Moto: Opskrba energijom ima za svaku zemlju strateški značaj

PROGRAMM

12. KROATISCHEN BIOMASSETAGE, Wissenschaftliche Fachveranstaltung: "DIE BEDEUTUNG DER ERNEUERBAREN ENERGIE IN DER NACHHALTIGEN VERSORGUNG MIT ENERGIE“, Moto: Die Energieversorgung ist furjedes Land von strategischer Bedeutung

Moderator: Lucija Brajdić, mag. cult.

Našice, 8. rujna 2017. (petak), Dvorana Emaus Franjevačkog samostana Našice

09:30 - 09:55 Pozdravne i uvodne riječi / Begrussung und Eroffnung

- fra Zoran Bibić, gvardijan Franjevačkog samostana Našice

- Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udruge za biomasu, sekcije HŠD-a (PDF - 197 kB)

- Josip Miletić, gradonačelnik Grada Našica

- Krunoslav Jakupčić, predsjednik Uprave H Š ad.o.o.

09:55 - 10:55 Globalno gledište / Globale Sicht, Zadnje je vrijeme, da se okrenemo od fosilnog energetskog sustava / Hochste Zeit zur Abkehr vom Fossilen Energiesystem

09:55 - 10:15 Rezultati projekta izrade stručnih podloga za izradu Strategije niskougljičnog razvoja RH za razdoblje do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu - projekt Ministarstva zaštite okoliša i prirode, gosp. dr. sc. Vladimir Jelavić, EKONERG d.o.o. Zagreb (PDF - 1,12 MB)

10:15 - 10:35 BE-TO Našice 1000 kW-Proizvodnja peleta-Hladnjača-Sušara, Slavonska energija d.o.o. Našice i Slavonski peleti d.o.o. Našice, gosp. Zoran Bartolović, Direktor projekata, Ekonex d.o.o., NEXE GRUPA Našice (PDF - 816 kB)

10:35 - 10:55 Gradiščanska deklaracija 2017 - Uloga bioenergije u EU nakon COP21 Pariz / Die Rolle der Bioenergie in EU nach COP21 Paris gosp. mr. sc. Josip Dundović , predsjednik Hrvatske udruge za biomasu, sekcije HŠD (PDF - 287 kB)

11:15 - 12:50 Lokalne aktivnosti / Lokale Aktivitate

11:15 - 11:35 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gosp. prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić, direktor FZOEU (PDF - 2,98 MB)

11:35 - 11:55 Stromerzeugung in bestehenden Nahwarme/Proizvodnja električne energije u postojećoj Biotoplani Pinkovac, gosp. DI Franz Jandrisits, Biowarme Guttenbach/Biotoplana Pinkovac gosp. DI Dr. Morteza FESHERAKI, HERZ Energietechnik GmbH, Pinkafeld (PDF - 1,33 MB)

11:55 - 12:10 Povećanje proizvodnje peleta kroz gradnju nove proizvodne kogeneracijske jedinice tipa ORC, snage 350 kW, gosp. Željko Lovrak, Lika Energo Eko d.o.o. Zagreb (PDF - 1,53 MB)

12:10 - 12:25 BE-TO Osijek i BE-TO Sisak, gosp. mr. sc. Tomislav Virkes, HEP d.d. Zagreb (PDF - 843 kB)

12:25 - 12:40 BE-TO DC Glina - kogeneracijsko postrojenje u drvnoj industriji, gosp. Vjekoslav Ribarević, voditelj projekta (PDF - 3,94 MB)

12:40 - 12:50 Energetska valorizacija biomase kulture Sida hermaphrodita, gđa. Docent Vanja Jurišić dr, Agronomski fakultet Zagreb, gosp. Asistent prof. Nikola Bilandžija, Agronomski fakultet Zagreb (PDF - 1,28 MB)

13:20 - 14:05 Nove tehnologije i inovacije / Neue Technologie und Inovation

13:20 - 13:35 Kogeneracijsko postrojenje na drvni plin i proizvodnja peleta, Nazarje, Slovenija gosp. Dražen Lisjak, direktor Biomasa Grupa d.o.o. Ivanićgrad (PDF - 3,63 MB)

13:35 - 13:55 Winddiesel-Diesel aus Wind und PV-Strom erzeugen (PtL) / Proizvodnja dizela goriva iz električne energije vjetroenergana i fotovoltaika, gosp. DI dr. Richard Zweiler, Gussing Energy Technologies GmbH (PDF - 912 kB)

13:55 - 14:05 Nove tehnologije u proizvodnji opreme Centrometal d.o.o. Macinec, gosp. Mladen Renato Martinac, direktor predstavništva u Zagrebu (PDF - 3,00 MB)

14:05 - 14:20 Diskusija i zaključak skupa / Diskussion und Schlussfolgerungen