PROGRAM MANIFESTACIJE

11.HRVATSKIH DANA BIOMASE, Znanstveno-stručni skup: „BIOENERGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA“, Uporaba bioenergije štiti klimu i okoliš 

 

PROGRAMM

11.KROATISCHE BIOMASSETAGE, Wissenschaftliche Fachveranstaltung:"BIOENERGIE UND UMWELTSCHUTZ", Bioenergie–Nutzungschützt Klima und Umwelt

 

Moderator: Lucija Brajdić, mag.cult.

 

Našice, 9.rujna 2016.godine (petak), Dvorana Emaus Franjevačkog samostana09:30-09:55 Pozdravne i uvodne riječi/BegrüssungundEröffnung

- fra Zoran Bibić, gvardijan Franjevačkog samostana Našice,

- Josip Dundović, predsjednik HŠD, sekcije Hrvatske udruge za biomasu, (PDF, 109 kB)

- Krešimr Žagar, gradonačelnik Grada Našice,

- dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije,

- Renata Ojurović, načelnica Sektora drvne industrije u Ministarstvu poljoprivrede

 

9,55-11,05 Pariški sporazum o zaštiti klime/Klimaschutzabkommen von Paris

 

9,55-10,20 "Paris-wieweiter?!"/Pariz-kako dalje?!",

                gosp.Dr.Heinz Kopetz, viši savjetnik u Svjetskoj udruzi za biomasu (PDF, 1,13 MB)

10,20-10,45 "Österreichische Waldstrategie 2020+"/"Austrijska strategija šuma 

                  2020+", gosp. DI RonaldHuber i gosp. DI Vladimir Čamba, Savezno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, zaštite okoliša i vodnog gospodarstva (PDF, 1,5 MB)

10,45-11,05 "Niskougljični razvoj i energetska strategija Republike Hrvatske", gđa. Tihana Mojsinović, prof. (PDF, 485 kB)

 

11,20-13,00 Uporaba bioenergije štiti klimu i okoliš/Bioenergie-Nutzungschützt Klima und Umwelt

11,20-11,40 "Mit Holzheizen-Emissionensenken", Beispiel Biowärme Güttenbach/"Grijanje s drvom smanjuje emisije", Primjer Biotoplane Pinkovac, gosp. DI Franz Jandrasits, voditelj Biotoplane Pinkovac

11,40-12,00 "Energetski potencijali poljoprivredne biomase", gđa. prof.dr.sc.Tajana Krička, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PDF, 2,01 MB)

12,00-12,25"Die Biomasseampel–Holzernteund Nährsoffkreislaüfe"/"Semafor za biomasu-uporaba drva i kružni tokovi hranjiva", gosp. Dr.Norbert Putzgruber, Osterreichische Bundesforste AG,Purkersdorf (PDF, 1,51 MB)

12,25-12,45 "Potencijali šumske biomase i zaštita okoliša", gosp.Mr.sc. Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udruge za biomasu sekcija HŠD-a (PDF, 660 kB)

12,45-13,05 "BIOENERGIJA TOPLANA GLINA – industrijska kogeneracija u funkciji toplifikacije“, gosp. Vjekoslav Ribarević, voditelj projekta (PDF, 6,51 MB)

 

13,20-14,00 Nove tehnologije i inovacije/NeueTechnologieundInovation

13,20-13,45 "Projekt CoolHeatingfürStadt Ozalj"/"Projekt CoolHeating-malih moduliranih obnovljivih centraliziranih toplinskih i rashladnih sustava za Grad Ozalj", gosp.DI Dr.Richard Zweiler, voditelj Güssing Energie Technologie GmbH, Forschungsinstitutfürerneuerbare Energie, (PDF, 990 kB)

13,45-14,00 "Nove tehnologije u proizvodnji opreme Centrometal d.o.o.,Macinec“, gosp. Mladen Renato Martinac, direktor Predstavništva Zagreb, (PDF, 5,75 MB)

 

14,00-14,20 Diskusija i zaključak skupa/DiskussionundSchlussfolgerungen