MEĐUNARODNA SURADNJA

Razgovor s novinarima na temu:

SREDNJOEUROPSKA KONFERENCIJA ZA BIOMASU 2008.U petak, 16. studenoga 2007. godine s početkom u 11 sati u hotelu Arcotel Allegra, Zagreb pod predsjedavanjem dr. Heinz Kopetz, predsjednika Austrijske i Europske udruge za biomasu i mr.sc. Josip Dundović, predsjednika Hrvatske udruge za biomasu održana je konferencija za tisak.Slika (slijeva): mr.sc. Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udruge za biomasu i dr.sc. Heinz Kopetz, predsjednik Austrijske i Europske udruge za biomasu


Tom prigodom

  • Dr.sc. Heinz Kopetz upoznao je prisutne o Svjetskom tržištu energije u prijelomnoj fazi,

  • Mr.sc. Josip Dundović sudionik prve konferencije održane 2005. u Grazu posebno je naglasio o značajnom doprinosu Gradečke deklaracije na Energetsku uporabu šumske biomase RH, a

  • Stjepan Grausam, Austrijska udruga za biomasu informirao je o Srednjoeuropskoj konferenciji za biomasu 2008., koja će se održati u Grazu od 16. do 19. siječnja 2008. godine.


Priopćenje za tisak

Zagreb, 16. studeni 2007.Svjetska tržišta energije u prijelomnoj fazi


Sirove nafte je sve manje, a nuklearna energija i ugljen vode u energetsku slijepu ulicu. Opskrba energijom u 21. stoljeću mora biti obilježena načelima „učinkovito i obnovljivo“.Cijene sirove nafte uskoro će narasti na 150 dolara po barelu. „U pozadini eksplodirajućih cijena nafte, stalnog rasta potražnje sirove nafte, ali istovremeno i smanjenja rezervi te neprestanih klimatskih promjena, svjetska tržišta energije se nalaze u prijelomnoj fazi“, naglašava Heinz Kopetz, predsjednik Austrijske i Europske udruge za biomasu. I još kaže: „Više ili manje stagnirajuća, a uskoro i regresivna ponuda zemnog ulja na svjetskom tržištu te daljnji rast kupovne potražnje za naftom dovesti će do toga da se za nekoliko godina može računati s cijenama sirove nafte od oko 150 dolara po barelu i više. Cijene zemnog plina će s malim zakašnjenjem slijediti tu razinu cijena.“.


Bijeg u smjeru ugljena i nuklearne energije nije izlaz. Opskrba fosilnom energijom vodi u slijepu ulicu. „Bijeg u smjeru ugljena ili nuklearne energije nije izlaz. “, kaže Kopetz. Jer: „nuklearna energija se – neovisno o riziku za okoliš – nalazi pred istim problemima s resursima kao i nafta. I: Povećano korištenje ugljena još više doprinosi zagrijavanju klime“. Stoga će doći do utrke i borbe za zadnje povoljne rezerve nafte i plina. Kopetz: „Austrija, kao mala zemlja, u toj utrci za polja nafte i plina u lošem je položaju i u Europi će zbog stalnog rasta emisije CO2 biti pod sve većim pritiskom. Daljnje proširenje opskrbe energijom u kojoj dominiraju fosilna goriva vodi u slijepu ulicu“.


Energetski sustav budućnosti: učinkovito i obnovljivo. „Energetski sustav 21. stoljeća stoga mora biti obilježen načelima "učinkovito i obnovljivo“, naglašava Heinz Kopetz. I: „Što brže Austrija svoj energetski sustav restrukturira prema tim načelima, to bolje će naša zemlja prevladati previranja na tržištima energije“.


Srednjoeuropska konferencija za biomasu 2008. u Grazu. Mogućnosti i granice bioenergije. Europski gledano, bioenergija trenutno pokriva dvije trećine svih obnovljivih energija, u Austriji je to oko 50 posto. Na Srednjoeuropskoj konferenciji za biomasu 2008. biti će govora o upoznavanju s novim razvojima, novim tehnologijama, novim iskustvima u korištenju bioenergije. Istovremeno će se demonstrirati mogućnosti i granice biomase te prikazati položaj biomase u budućem energetskom sustavu. Organizatori se nadaju da će sudjelovati brojni sudionici iz Austrije te naravno brojni gosti, prvenstveno iz Srednje Europe.


Posljedice za klimatsku i energetsku politiku u Austriji i Europskoj Uniji u sferi topline i struje. Za sigurniju opskrbu toplinom prema načelima „učinkovito i obnovljivo“, Kopetz zahtijeva sljedeće prioritete i smjerove:

izolacija, a time i smanjenje potrebe

priključak na toplanu, ako je moguće

prijelaz na biomasu (peleti, drvo za ogrjev, sječka), te na taj način zamjena za naftu, plin ili struju

primjena solarnih kolektora za pripremu tople vode i za djelomično solarno grijanje

Tko investira na taj način, izbjegava buduća drastična povećanja cijena, a osim toga izbjegava emisiju CO2. Potrebna je dodatna mjera potpore u cijeloj Austriji kako bi se orijentacija u tom smjeru znatno ubrzala.


A za sigurnu opskrbu strujom:

zakonske mjere kao bi se uštedjela struja i ostvarila bolja učinkovitost u proizvodnji

• „Zakon o ekološkoj struji, novi“, forsiranje struje iz vjetra, vode i malih postrojenja na biomasu sa spojem struje-topline bez birokratskog pokrića kao u aktualnom zakonu o ekološkoj struji, osiguranje postojećih postrojenja putem bonusa u vidu sirovina

Kalorijske elektrane za osiguranje opskrbe samo u okviru koncepta redukcije emisije CO2 za 30 posto sukladno zahtjevu EU.ENERGETSKA UPORABA ŠUMSKE BIOMASE U RHKorištenje šumske biomase, uglavnom ogrjevnog drva, ima u Republici Hrvatskoj dugu tradiciju. Još 1965. godine iz biomase se zadovoljavalo oko ¼ energetskih potreba. Danas iako RH raspolaže sa značajnim potencijalom biomase za proizvodnju energije (toplinska energija, električna energija, bio dizel) radi pomanjkanja tržišta i zamjene drugim energentima koje uvozimo (plin, nafta – loživo ulje, struja) te nedostatka ekološke svijesti o prednosti obnovljivih izvora energije (OIE) to korištenje svelo se na svega 4,3 %. Dugoročnim promjenama gospodarenja šumama (2006. – 2015.) procjenjuje se da bi samo Hrvatske šume d.o.o. mogle raspolagati s 2,6 mil. m³ šumske biomase za dobivanje energije što bi udvostručilo sadašnji udio biomase kao energenta.


Svjetska energetska kriza, koja će se sve više produbljivati korištenjem ograničenih rezervi nafte, te utjecaj korištenja fosilnih goriva na povećanje stakleničkih plinova s jedne strane, poštivanje međunarodnih sporazuma i deklaracija (Kyoto protokol, Gradečka deklaracija 2005.) s druge strane, daje šumarskom sektoru, a time i državi, mogućnost i obvezu boljeg korištenja manje vrijednog drva i otpada i općenito biomase.


Hrvatsko šumarsko društvo, kao jedna od najstarijih nevladinih udruga (osnovano 1846. godine) u svom 160 godišnjem radu uvijek je promicalo napredne i gospodarski značajne ideje i projekte. Tako je u cilju što bolje organizacije stručnih potencijala, na svojoj 109. redovitoj Skupštini održanoj u Karlovcu 17. lipnja 2005. god., u okviru Dana hrvatskog šumarstva, osnovalo sekciju «Hrvatska udruga za biomasu». Članovi udruge su još, Akademija šumarskih znanosti, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut Jastrebarsko.


Na projektima korištenja biomase šumarska struka usko surađuje s Europskim institucijama, posebice s Bavarskim ministarstvom poljoprivrede i šumarstva i firmom C.A.R.M.E.N. te s Austrijskim državnim šumama d.d. i njihovim Saveznim ministarstvom poljoprivrede, šumarstva, zaštite okoliša i vodnog gospodarstva, kao savjetnicima i partnerima.


Hrvatsko šumarsko društvo organizira manifestaciju II. Hrvatski dani biomase (Našice, 7. 09. 2007., Golubinjak Lokve, 07. 10. 2007., Gospić, 06. 10. 2007.) u sklopu manifestacije Europski dani biomase regija – 2008., u cilju promidžbe biomase kao obnovljivog i ekološki prihvatljivog energetskog resursa u Republici Hrvatskoj.


Važnost korištenja obnovljivih izvora energije, pa tako i energije biomase prepoznala je i Vlada Republike Hrvatske, koja je stvorila poticajno zakonodavno okruženje. Hrvatska Vlada dodatnim financiranjem iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već potiče (od 2004. godine), a iz pretpristupnih fondova SAPARD (2007.) i IPARD (2008. – 2013.) poticat će projekte Energije biomase.


Uvođenjem zajamčenih tarifa od 01. 07. 2007. za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, pa tako i biomase, RH ostvarit će u 2010. godini udio od 5,8 % u ukupnoj potrošnji električne energije, što je u skladu s politikom EU.Priopćenje za tisak

Zagreb, 16. studeni 2007.


Srednjoeuropska konferencija za biomasu 2008.: Očekuje se novi razvojni poticaj za biotoplinu, ekološku struju i biogorivaU Grazu se od 16. do 19. siječnja 2008. sastaju europski stručnjaci za biomasuKonferencija će pokazati nove putove. „Četverodnevna Srednjoeuropska konferencija za biomasu 2008. treba u Europi, a osobito u novim zemljama članicama EU, donijeti novi dugotrajni razvojni poticaj na području biotopline, ekološke struje i biogoriva“, naglašava Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udruge za biomasu. Već na prvoj konferenciji održanoj 2005. godine bilo je prisutno gotovo 1.000 sudionika iz 27 zemalja. Organizatori i u 2008. očekuju ponovo takvu navalu. Tada se radilo o tome da se zemljama pristupnicama iz istočne i južne Europe da početni poticaj za startanje, a sada – nakon tri godine – potrebno je istim zemljama pospješiti daljnji napredak. Dundović: „Stoga ova druga konferencija treba znatno doprinijeti razmjeni iskustava i ukazati na nove putove učinkovitog korištenja biomase u Europi. Istovremeno je potrebno produbiti gospodarske i političke kontakte na području bioenergije širom cijele Europe“.


Europska scena za bioenergiju od 16. do 19. siječnja 2008. u Grazu. „Srednjoeuropska konferencija za biomasu 2008., koja se održava paralelno s domaćim sajmom graditeljstva, treba ubrzati daljnje širenje biotopline, ekološke struje i biogoriva u Europi“, kaže Heinz Kopetz, predsjednik Austrijskog i Europskog udruženja za biomasu i predsjednik organizacijskog odbora. Uz prvorazredni program predavanja i izleta, sudionicima će se u okviru industrijskog foruma uživo predstaviti vrhunska tehnologija iz Austrije. Vrhunski svjetski stručnjaci za biomasu iz Europe, Brazila, Kine i SAD-a čvrsto su obećali svoj dolazak. Tako se očekuju sljedeće sudionici:


Politika i Komisija EU

predstavnik Andrisa Piebalgsa, povjerenika EU za energiju, Belgija

Imre Németh, državni tajnik u uredu premijera, Madarska

Reinhard Mang, generalni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, zaštite okoliša i vodnog gospodarstva, Austrija

Hilkka Summa, voditeljica Generalne direkcije za poljoprivredu, Komisija EU, Belgija

Paul Hodson, voditelj Generalne direkcije za energiju i promet, Komisija EU, Belgija


Stručnjaci

Ottmar Edenhofer, Institut za istraživanje klimatskih posljedica u Potsdamu, politički savjetnik njemačke Vlade, Njemačka

Christopher Flavin, predsjednik Instituta Worldwatch, SAD

Josef Schmidhuber, Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO), Italija

Wang Xiao Kang, predsjednik državne agencije za razvoj i širenje obnovljive energije postavljene od strane Narodnog kongresa, Kina

Tomas Käberger, predsjedavajući švedskog Udruženja za bioenergiju, Švedska

Helmut Lamp, predsjedavajući Saveznog udruženja za bioenergiju, Njemačka

Josef Dörfler, stručnjak za biomasu iz Fermentec Ltda., Brazil

Ingwald Obernberger, stručnjak za biomasu iz TU Graz, Austrija


Stručna predavanja: „Promjena klime“, „Sigurna opskrba energijom“. „Potencijali bioenergije“. „Konkurencija prehrambenih namirnica i bioenergije“. Stručna predavanja su koncentrirana u dva dana četverodnevne konferencije za biomasu. Prijepodne prvog dana na programu su dvije teme – promjena klime i sigurna opskrba energijom. Posebno su u središtu utjecaji klimatskih promjena, budućnost opskrbe energijom, buduća politika EU za obnovljivu energiju, trgovina CO2 i u središtu tema o kojoj se mnogo govori - prehrambene namirnice naspram energije.


Na ukupno šest paralelnih zasjedanja medunarodni stručnjaci će vijećati s težištima na sljedećim temama

opskrba sirovinama – potencijali i tržišta

bioplin – proizvodnja, toplina, struja

nove energetske biljke

financiranje bioenergetskih projekata

toplina i struja iz biomase

biogoriva


Highlight: industrijski forum. Na vlastitom industrijskom forumu austrijskim poduzećima vodećim na području tehnologije biomase pruža se prilika predstaviti se medunarodnoj stručnoj publici. 16 austrijskih poduzeća s područja biomase, bioplina i biogoriva, medu njima i poduzeća koja posluju po cijelom svijetu, kao što su Andritz, Komptech, Jenbacher, Binder ili BDI, predstavljaju se medunarodnom krugu sudionika konferencije o biomasi. Nakon bloka s kratkim predstavljanjem poduzeća postoji mogućnost uspostavljanja novih kontakata, diskutiranja o novim projektima i stvaranja suradnje.


Matchmaking Event. U suradnji s Organizacijom za vanjsku trgovinu u okviru Gospodarske komore Austrije održat će se otvoreni Matchmaking Event za sve zainteresirane iz zemlje i inozemstva. Tom prilikom će se organizirati bilateralni sastanci izmedu poduzeća, istraživačkih institucija i stručnjaka za bioenergiju. Na taj način bi konferencija trebala doprinijeti daljnjem medunarodnom širenju mreže podloge za bioenergiju.


Završna plenarna sjednica: Političke strategije za razvoj bioenergije. Na završnoj plenarnoj sjednici planirana je prezentacija uspješne političke strategije za širenje bioenergije iz Brazila, Švedske, Njemačke i Kine. U okviru panelne diskusije, visokopozicionirani političari iz Madarske, Slovenije, Poljske i Austrije diskutirati će o političkim strategijama za restrukturiranje europske bioenergetske politike u Srednjoj i Istočnoj Europi.


Četiri izleta. Dva dana Konferencije o biomasi su predvidena za posjete najboljim primjerima iz prakse na području korištenja bioenergije - opskrbe sirovinom, biotopline, ekološke struje i biogoriva. Tako će izleti na primjer voditi do svjetskog vodećeg ponudača tehnologije za pripremu biomase, tvrtke Komptech iz Frohnleitena, zatim do renomiranog proizvodača modernih peći na pelete i sječku, tvrtke KWB u mjestu St. Margarethen an der Raab, do proizvodača peleta - tvrtke Leitinger u Leobenu, te do prezentacijskih projekata na području proizvodnje topline, struje i goriva iz biomase u Štajerskoj i Koruškoj.


Suradnja. Organizatori Srednjoeuropske konferencije za biomasu 2008. su Austrijsko udruženje za biomasu u suradnji s Poljoprivrednom komorom Štajerske i tvrtkom Austrian Bioenergy Centre GmbH.

Naputak za povratne informacije:

Stephan Grausam

Österrreichischer Biomasse-Verband (Austrian Biomass Association)

Franz Josefs-Kai 13

A-1010 Wien

Austria

Tel: +43-1-533 07 97-32

Mobil: +43-664-855 68 01

E-Mail: office@biomasseverband.at

Web: www.biomasseverband.at

Nakon održanog razgovora s novinarima i rasprave, priopćenje za tisak na temu "biomase" poslana su na adrese gotovo 100-tinu novinara s molbom da ih objave u svojim medijima.


Više o drugoj konferenciji možete saznati na internetu: http://www.biomasseverband.at, na njemačkom ili engleskom jeziku.
Mr.sc. Josip Dundović