Hrvatsko šumarsko društvo            Ministarstvo poljoprivrede                                    Hrvatske šume d.o.o.

 

8. HRVATSKI DANI BIOMASE

znanstveno – stručni skup:

OBNOVLJIVA TOPLINA: KLJUČ ZA ENERGETSKI ZAOKRETZnanstveno – stručni skup: Obnovljiva toplina: Ključ za energetski zaokret - u sklopu 8. hrvatskih dana biomase 6. rujna 2013. organizirali su Hrvatska udruga za biomasu, Hrvatske šume d.o.o., Grupacija za biomasu, Grupacija za bioplin i Grupacija za solarnu energiju ZOIE HGK i Ogranak MH Našice, a u suradnji sa Svjetskom udrugom za biomasu, AEBIOM Brusseles, Austrijskom udrugom za biomasu, C.A.R.M.E.N. eV Straubing, EEE Guessing, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, HGK Zagreb i NEXE Grupa d.d. Našice, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede.

Cilj ovogodišnjih Hrvatskih dana biomase: Energetskim zaokretom kroz obnovljivu toplinu možemo do 2020.godine ostvariti više od jedne petine iz domaće, obnovljive energije i povećanje energetske učinkovitosti za 20%.Time će se smanjiti udio fosilnih goriva i pojeftiniti grijanje građana, odnosno troškovi sušenja drvnih elemenata na drvni ostatak: koru, piljevinu i sječku.

Na ovogodišnjim danima biomase bilo je preko 230 sudionika/izlagača iz Hrvatske, Austrije, Slovenije i Srbije!

petak, 6.rujna 2013. od 9:30 do 15:30 sati

Dvorana Emaus, Franjevački samostan, Kralja Tomislava 1, Našice


Pozdravne i uvodne riječi/Begrüßungs- und einleitende Worte

 • gosp. fra Ilija Vrdoljak, Franjevački samostan Našice
 • gosp. Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udruge za biomasu PDF
 • Vlatko Podnar, Hrvatske šume, d.o.o., voditelj UŠP Našice
 • gosp. Josip Miletić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Našice
 • gosp. Heinz Kopetz, predsjednik Svjetske udruge za biomasu
 • gosp. Aida Kopljar, načelnica Sektora za drvnu industriju Ministarstva poljoprivrede RH

Politika poticanja i modeli financiranja u RH/Förderpolitik und Finanzierungsmodelle in der R. Kroatien

 • Razvoj projekata biomase i bioplina poticanja u RH, gđa.Sanja Malnar Neralić, Ministarstvo gospodarstva, [PPT, 2,41MB]
 • Održivo i učinkovito korištenje šumske biomase u kogeneracijskoj proizvodnji električne i toplinske energije, gosp.Dražen Lončar, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, [PPT, 627kB]

Projekti u RH na poljoprivrednu biomasu i sunčevu energiju/Projekte in der R. Kroatien betreffend landwirtschaftliche Biomasse und Solarenergie

 • Bioplinska postrojenja u RH, gosp.Davor Kralik, Poljoprivredni fakultet Osijek, [PPT, 2,53MB]
 • Stanje i perspektive fotonaponskih sustava u RH ulaskom u EU, gosp.Ljubomir Majdandžić, Elektrotehnički fakultet Osijek, [PDF, 1,12MB]
 • Energetske efikasnosti u zgradarstvu, gđa. Mia Dragović, UNDP-a Osijek, [PPT, 1,35MB]

Projekti u RH na šumsku biomasu/Projekte in der R. Kroatien betreffend Biomasse aus dem Wald

 • Realizacija projekata i investicija u energetska postrojenja na drvnu biomasu, gosp.Ivan Pavelić i gosp.Danko Kuric, Hrvatske šume d.o.o.Zagreb, [PDF, 3,82MB]
 • Uloga energetskog korištenja šumske biomase kroz povećanje novostvorene vrijednosti drva na primjeru Ciprijanović d.o.o.Orahovica, gosp.Andrija Gotovac, Ciprijanović d.o.o. i gosp.Josip Dundović, Hrvatsko šumarsko društvo sekcija HŠD-a, [PPT, 12,9MB]
 • Zeleni program tvrtke Centrometal, gosp.Mladen Renato Martinac, Centrometal d.o.o. [PPT, 11,4MB]

Suradnja Austrije i Hrvatske / Zusammenarbeit Österreichs und Kroatiens

 • Die Position des Weltbiomasseverbandes zu den aktuellen Fragen der europaeischen Bioenergiepolitik / Pozicija Svjetske udruge za biomasu u aktualnim pitanjima europske bioenergetske politike, gosp.Heinz Kopetz, predsjednik Svjetske udruge za biomasu, [PPT, 6,48MB]
 • Sieben Massnahmen zur Energiewende im Waermebereich, gosp.Horst Jauschnegg / Sedam mjera za energetski zaokret u području toplinske energije, predsjednik Austrijske udruge za biomasu, [PPT, 4,27MB]
 • Holzgibt Gas in Biowärme Güttenbach! Geht das? / Drvo daje plin u Biotoplani Güttenbach/Pinkovac! Ide li to?,gosp.Franz Jandrisits, BiowärmeGüttenbach, [PPT, 2,16MB]
 • Mein Leben in einer Energie-Gemeinde / Moj život u energstskoj općini, gosp. Karl Totter, SEBA MureckGmbH&CoKG, [PDF, 6,94MB]


DISKUSIJA I ZAKLJUČCI:


Zaključak skupa: Prelazak na biomasu i sunčevu energiju u opskrbi bioenergijom u obliku električne, toplinske energije i bioplina, temeljna je pretpostavka za izlazak iz krize i sigurna šansa te kotač zamašnjak brzog oporavka hrvatskog gospodarstva! Biomasa stvara neovisnost o uvoznoj energiji, otvara nova radna mjesta, otvara šanse izvozu, jača regije i unapređuje zaštitu okoliša. Republici Hrvatskoj treba učinkovitija politika zaštite klime i okoliša.
Nadamo se da će Vlada RH do kraja 2013. godine: donijeti sustav poticaja za proizvodnju toplinske energije iz biomase, sunčeve i geotermalne energije (kao što je 2007. godine donijela i „tarifni sustav“) i tako omogućiti korištenje raspoloživih hrvatskih potencijala OIE, a posebno šumske (3,0 mil. m3 ) te ostatka iz drvne industrije (800.000 tona) i poljoprivredne biomase (s oko 300.000 ha oranica). U Energetskoj strategiji Republike Hrvatske treba dati prednost domaćim OIE u odnosu na fosilna i nuklearna goriva.
prilog u novinama Glas Slavonije