5. HRVATSKI DANI BIOMASE / 9. EUROPSKI DANI BIOMASE REGIJA 2007.

Biomasa (električna i toplinska energija), bioplin i biogoriva
Našice, 3. rujna 2010.

Organizira: Hrvatska udruga za biomasu sekcija HŠD, Zagreb
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb
Austrijski ured za vanjsku trgovinu, Zagreb i HGK
Zajednica za obnovljive izvore energije, Zagreb,
u suradnji s: C.A.R.M.E.N. eV Straubing (Bavarski kompetencijski centar za obnovljive sirovine),
AEBIOM Brusseles (Europska udruga za biomasu),
NEXE Grupa d.d. Našice i
MH Ogranak Našice a
pod pokroviteljstvom Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva RH


BIOGORIVA U HRVATSKOJ

    Model Guessing - Našice (J. Dundović i Z. Zebić)
    Postrojenja za proizvodnju biogoriva (D. Franić)
    Zaštita okolisa u zivotu postrojenjazaproizvodnjubiogoriva (D. Ivanov)

ISKUSTVA IZ AUSTRIJE I

    Basic Gmbh_de (H. Huber)     HR
    BDI Bioenergy International AG (H. Milošević)
    Biogest Energie
    Jenbacher (T. Suajibi)

MODELI FINANCIRANJA I POTICANJA PROJEKATA U RH

    Potencijali šumske biomase i višegodišnji ugovori (Ž. Sučić)
    Poticanje i sufinanciranje kogeneracijskih postrojenja (Z. Benković)
    Ruralni razvoj - IPARD program (M. Kukoč)

ISKUSTVA IZ AUSTRIJE II

    Kelag Warme (F. Stromberger)
    Polytechnik (P. Knežević)
    Thermaflex (T. Martinčić)

STRUČNO PREDAVANJE

    Biogoriva, zakonske odredbe, tržište i strategije za budućnost u Njemačkoj (H. Maierhofer)