HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

upute
    
HŠD ogranak Koprivnica    
    
    
 
predsjednik:Marina JuratovićUŠP Koprivnica
 
dopredsjednik:Tihomir KolarŠumarija Sokolovac
 
tajnik:Marin KoščakUŠP Koprivnica
 
blagajnik:Mirica MihaldinecUŠP Koprivnica
 
upravni odbor:Damir FelakDirekcija
Mirjana Grahovac-TremskiDirekcija
Zvonimir IštvanUŠP Koprivnica
Željko KovačevŠumarija Pitomača
Valentina MajcenUŠP Koprivnica
Saša PreradovićŠumarija Đurđevac
Davorin RodekŠumarija Koprivnica
Sonja RukavinaUŠP Koprivnica
Marina SlatinaDirekcija
 
nadzorni odbor:Bojana BijačUŠP Koprivnica
Branko MartinčićUŠP Koprivnica
Marijano MusićŠumarija Sokolovac
 
delegati HŠD:Damir FelakDirekcija
Tihomir KolarŠumarija Sokolovac
Branko MartinčićUŠP Koprivnica
 
 

PREGLED PO GRUPAMA
Direkcija 5
RJ MIP Đurđevac 3
RJ Rasadničarstvo 3
Šumarija Đurđevac 13
Šumarija Kloštar Podravski 5
Šumarija Koprivnica 5
Šumarija Križevci 13
Šumarija Ludbreg 4
Šumarija Pitomača 2
Šumarija Repaš 6
Šumarija Sokolovac 18
Šumarija Varaždin 1
Šumarski fakultet 1
umirovljenici 17
UŠP Koprivnica 35
ukupno 131

PREGLED PO KATEGORIJAMA
ukupno članova 131
punopravnih članova 115

počasnih članova
 
17
izvanrednih članova 0
dvojnih članova 0
novih članova 1

PREGLED PO TITULAMA
bez titule 131
ukupno 131


PREGLED PO ZVANJIMA
diplomirani inženjer šumarstva 90
šumarski tehničar 31
inženjer drvne tehnologije 1
diplomirani pravnik 1
diplomirani ekonomist 2
ostali diplomirani inženjeri 1
ostali inženjeri 1
ostale srednjoškolske struke 4
ukupno 131