HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

   
ČLANSTVO

   

 ČLANOVA

   HŠD ogranak Bjelovar predsjednik: Martina Pavičić 280270
   HŠD ogranak Buzet predsjednik: Čedomir Križmanić 4747
   HŠD ogranak Delnice predsjednik: Goran Bukovac 175175
   HŠD ogranak Gospić predsjednik: Mandica Dasović 190175
   HŠD ogranak Karlovac predsjednik: Ivan Grginčić 334287
   HŠD ogranak Koprivnica predsjednik: Marina Juratović 114114
   HŠD ogranak Našice predsjednik: Darko Mikičić 135135
   HŠD ogranak Nova Gradiška predsjednik: Mario Bošnjak 127120
   HŠD ogranak Ogulin predsjednik: Daniela Kučinić 7166
   HŠD ogranak Osijek predsjednik: Zoran Šarac 123116
   HŠD ogranak Požega predsjednik: Damir Nuić 126115
   HŠD ogranak Senj predsjednik: Boris Belamarić 11175
   HŠD ogranak Sisak predsjednik: Goran Gobac 10098
   HŠD ogranak Slavonski Brod predsjednik: Dražen Zvirotić 6249
   HŠD ogranak Split predsjednik: Ante Taraš 136102
   HŠD ogranak Varaždin predsjednik: Davor Topolnjak 4334
   HŠD ogranak Vinkovci predsjednik: Krasnodar Sabljić 310270
   HŠD ogranak Virovitica predsjednik: Emil Balint 5757
   HŠD ogranak Zagreb predsjednik: Ivan Krajačić 218183
   UKUPNO   27592488Hrvatsko šumarsko društvo je jedinstvena strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, prerade i uporabe drva, biotehnike, kao i drugih stručnjaka s najmanje srednjom stručnom spremom koji rade na poslovima iz svih navedenih područja.

HŠD danas broji 2759 članova u 19 ogranaka.

Članom HŠD može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, koji zadovoljava gornje uvjete i želi doprinjeti njegovu djelovanju. Ako se želite učlaniti, ispunite ovu PRISTUPNICU i javite se lokalnom ogranku Hrvatskog šumarskog društva.