HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

   
ČLANSTVO

   

 ČLANOVA

   HŠD ogranak Bjelovar predsjednik: Martina Pavičić 238
   HŠD ogranak Buzet predsjednik: Čedomir Križmanić 42
   HŠD ogranak Delnice predsjednik: Goran Bukovac 178
   HŠD ogranak Gospić predsjednik: Mandica Dasović 177
   HŠD ogranak Karlovac predsjednik: Ivan Grginčić 333
   HŠD ogranak Koprivnica predsjednik: Marina Juratović 126
   HŠD ogranak Našice predsjednik: Darko Mikičić 123
   HŠD ogranak Nova Gradiška predsjednik: Mario Bošnjak 114
   HŠD ogranak Ogulin predsjednik: Daniela Kučinić 67
   HŠD ogranak Osijek predsjednik: Zoran Šarac 120
   HŠD ogranak Požega predsjednik: Boris Miler 122
   HŠD ogranak Senj predsjednik: Boris Belamarić 102
   HŠD ogranak Sisak predsjednik: Goran Gobac 99
   HŠD ogranak Slavonski Brod predsjednik: Dražen Zvirotić 64
   HŠD ogranak Split predsjednik: Lukrecija Butorac 117
   HŠD ogranak Varaždin predsjednik: Davor Topolnjak 34
   HŠD ogranak Vinkovci predsjednik: Krasnodar Sabljić 314
   HŠD ogranak Virovitica predsjednik: Emil Balint 56
   HŠD ogranak Zagreb predsjednik: Ivan Krajačić 181
   UKUPNO   2607Hrvatsko šumarsko društvo je jedinstvena strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, prerade i uporabe drva, biotehnike, kao i drugih stručnjaka s najmanje srednjom stručnom spremom koji rade na poslovima iz svih navedenih područja.

HŠD danas broji 2607 članova u 19 ogranaka.

Članom HŠD može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, koji zadovoljava gornje uvjete i želi doprinjeti njegovu djelovanju. Ako se želite učlaniti, ispunite ovu PRISTUPNICU i javite se lokalnom ogranku Hrvatskog šumarskog društva.