HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

   
ČLANSTVO

   

 ČLANOVA

   HŠD ogranak Bjelovar predsjednik: Martina Pavičić 281276
   HŠD ogranak Buzet predsjednik: Čedomir Križmanić 4747
   HŠD ogranak Delnice predsjednik: Goran Bukovac 184184
   HŠD ogranak Gospić predsjednik: Mandica Dasović 185182
   HŠD ogranak Karlovac predsjednik: Ivan Grginčić 333289
   HŠD ogranak Koprivnica predsjednik: Marina Juratović 114114
   HŠD ogranak Našice predsjednik: Darko Mikičić 135135
   HŠD ogranak Nova Gradiška predsjednik: Mario Bošnjak 130129
   HŠD ogranak Ogulin predsjednik: Daniela Kučinić 7271
   HŠD ogranak Osijek predsjednik: Zoran Šarac 124124
   HŠD ogranak Požega predsjednik: Damir Nuić 141130
   HŠD ogranak Senj predsjednik: Boris Belamarić 11075
   HŠD ogranak Sisak predsjednik: Goran Gobac 10098
   HŠD ogranak Slavonski Brod predsjednik: Dražen Zvirotić 6650
   HŠD ogranak Split predsjednik: Ante Taraš 145141
   HŠD ogranak Varaždin predsjednik: Davor Topolnjak 4343
   HŠD ogranak Vinkovci predsjednik: Krasnodar Sabljić 305278
   HŠD ogranak Virovitica predsjednik: Emil Balint 5454
   HŠD ogranak Zagreb predsjednik: Ivan Krajačić 262234
   UKUPNO   28312654Hrvatsko šumarsko društvo je jedinstvena strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, prerade i uporabe drva, biotehnike, kao i drugih stručnjaka s najmanje srednjom stručnom spremom koji rade na poslovima iz svih navedenih područja.

HŠD danas broji 2831 članova u 19 ogranaka.

Članom HŠD može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, koji zadovoljava gornje uvjete i želi doprinjeti njegovu djelovanju. Ako se želite učlaniti, ispunite ovu PRISTUPNICU i javite se lokalnom ogranku Hrvatskog šumarskog društva.