HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

   
ČLANSTVO

   

 ČLANOVA

   HŠD ogranak Bjelovar predsjednik: Martina Pavičić 260251
   HŠD ogranak Buzet predsjednik: Čedomir Križmanić 3939
   HŠD ogranak Delnice predsjednik: Goran Bukovac 171171
   HŠD ogranak Gospić predsjednik: Mandica Dasović 182178
   HŠD ogranak Karlovac predsjednik: Ivan Grginčić 329269
   HŠD ogranak Koprivnica predsjednik: Marina Juratović 133120
   HŠD ogranak Našice predsjednik: Darko Mikičić 127127
   HŠD ogranak Nova Gradiška predsjednik: Mario Bošnjak 122122
   HŠD ogranak Ogulin predsjednik: Daniela Kučinić 7068
   HŠD ogranak Osijek predsjednik: Zoran Šarac 116113
   HŠD ogranak Požega predsjednik: Damir Nuić 135124
   HŠD ogranak Senj predsjednik: Boris Belamarić 12188
   HŠD ogranak Sisak predsjednik: Goran Gobac 113111
   HŠD ogranak Slavonski Brod predsjednik: Dražen Zvirotić 6552
   HŠD ogranak Split predsjednik: Ante Taraš 143141
   HŠD ogranak Varaždin predsjednik: Davor Topolnjak 4343
   HŠD ogranak Vinkovci predsjednik: Krasnodar Sabljić 301269
   HŠD ogranak Virovitica predsjednik: Emil Balint 5454
   HŠD ogranak Zagreb predsjednik: Ivan Krajačić 256225
   UKUPNO   27802565Hrvatsko šumarsko društvo je jedinstvena strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, prerade i uporabe drva, biotehnike, kao i drugih stručnjaka s najmanje srednjom stručnom spremom koji rade na poslovima iz svih navedenih područja.

HŠD danas broji 2780 članova u 19 ogranaka.

Članom HŠD može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, koji zadovoljava gornje uvjete i želi doprinjeti njegovu djelovanju. Ako se želite učlaniti, ispunite ovu PRISTUPNICU i javite se lokalnom ogranku Hrvatskog šumarskog društva.