HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

   
ČLANSTVO

   

 ČLANOVA

   HŠD ogranak Bjelovar predsjednik: Martina Pavičić 247245
   HŠD ogranak Buzet predsjednik: Krešimir Jakupak 6060
   HŠD ogranak Delnice predsjednik: David Crnić 156156
   HŠD ogranak Gospić predsjednik: Valentina Kulaš 175154
   HŠD ogranak Karlovac predsjednik: Dorica Matešić 322253
   HŠD ogranak Koprivnica predsjednik: Marina Juratović 127104
   HŠD ogranak Našice predsjednik: Darko Mikičić 8585
   HŠD ogranak Nova Gradiška predsjednik: Josip Kovačić 118118
   HŠD ogranak Ogulin predsjednik: Daniela Cetinjanin 6868
   HŠD ogranak Osijek predsjednik: Dalibor Tonc 102102
   HŠD ogranak Požega predsjednik: Krešimir Pavić 146127
   HŠD ogranak Senj predsjednik: Boris Belamarić 12190
   HŠD ogranak Sisak predsjednik: Goran Gobac 106104
   HŠD ogranak Slavonski Brod predsjednik: Dražen Zvirotić 6349
   HŠD ogranak Split predsjednik: Ante Šimić 153152
   HŠD ogranak Varaždin predsjednik: Davor Topolnjak 3737
   HŠD ogranak Vinkovci predsjednik: Anto Glavaš 320274
   HŠD ogranak Virovitica predsjednik: Emil Balint 9190
   HŠD ogranak Zagreb predsjednik: Ivan Krajačić 240194
   UKUPNO   27372462Hrvatsko šumarsko društvo je jedinstvena strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, prerade i uporabe drva, biotehnike, kao i drugih stručnjaka s najmanje srednjom stručnom spremom koji rade na poslovima iz svih navedenih područja.

HŠD danas broji 2737 članova u 19 ogranaka.

Članom HŠD može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, koji zadovoljava gornje uvjete i želi doprinjeti njegovu djelovanju. Ako se želite učlaniti, ispunite ovu PRISTUPNICU i javite se lokalnom ogranku Hrvatskog šumarskog društva.