HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

   
ČLANSTVO

   

 ČLANOVA

   HŠD ogranak Bjelovar predsjednik: Martina Pavičić 261257
   HŠD ogranak Buzet predsjednik: Čedomir Križmanić 5656
   HŠD ogranak Delnice predsjednik: Goran Bukovac 157154
   HŠD ogranak Gospić predsjednik: Mandica Dasović 182172
   HŠD ogranak Karlovac predsjednik: Ivan Grginčić 321251
   HŠD ogranak Koprivnica predsjednik: Marina Juratović 132114
   HŠD ogranak Našice predsjednik: Darko Mikičić 8585
   HŠD ogranak Nova Gradiška predsjednik: Mario Bošnjak 119119
   HŠD ogranak Ogulin predsjednik: Daniela Cetinjanin 6060
   HŠD ogranak Osijek predsjednik: Zoran Šarac 101101
   HŠD ogranak Požega predsjednik: Damir Nuić 143125
   HŠD ogranak Senj predsjednik: Boris Belamarić 12391
   HŠD ogranak Sisak predsjednik: Goran Gobac 102100
   HŠD ogranak Slavonski Brod predsjednik: Dražen Zvirotić 6753
   HŠD ogranak Split predsjednik: Ante Taraš 136135
   HŠD ogranak Varaždin predsjednik: Davor Topolnjak 3939
   HŠD ogranak Vinkovci predsjednik: Krasnodar Sabljić 310260
   HŠD ogranak Virovitica predsjednik: Emil Balint 9292
   HŠD ogranak Zagreb predsjednik: Ivan Krajačić 244212
   UKUPNO   27302476Hrvatsko šumarsko društvo je jedinstvena strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, prerade i uporabe drva, biotehnike, kao i drugih stručnjaka s najmanje srednjom stručnom spremom koji rade na poslovima iz svih navedenih područja.

HŠD danas broji 2730 članova u 19 ogranaka.

Članom HŠD može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, koji zadovoljava gornje uvjete i želi doprinjeti njegovu djelovanju. Ako se želite učlaniti, ispunite ovu PRISTUPNICU i javite se lokalnom ogranku Hrvatskog šumarskog društva.