HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

    
HŠD ogranak Delnice    
    
    
 
predsjednik:David CrnićŠumarija Ravna Gora
 
blagajnik:Marina ŠepićRJ MGP
 
upravni odbor:Dražen AbramovićŠumarija Crni Lug
Boris BukovacŠumarija Fužine
Milan ČopŠumarija Skrad
Tereza GašparacŠumarija Lokve
Tijana GrgurićUređivanje šuma
Gordana MedićŠumarija Rijeka
Sanjin PršleŠumarija Tršće
Zoran PršleŠumarija Gerovo
Ivan RačkiŠumarija Mrkopalj
Alen SušnikŠumarija Klana
Tihana ŠporčićŠumarija Vrbovsko
Zoran ŠtimacŠumarija Prezid
Ilija TrbovićŠumarija Gomirje
Martina VukelicŠumarija Delnice
Nevena ZrnićStručne službe
 
nadzorni odbor:Maja BolfStručne službe
Goran BukovacRJ MGP
Krešimir JanešŠumarija Gerovo
Matija LaginjaŠumarija Rijeka
 
delegati HŠD:Maja MalnarŠumarija Mrkopalj
Tomislav RožmanŠumarija Vrbovsko
Marko ŠvastŠumarija Fužine
 
www.sumari.hr/delnice
 

PREGLED PO GRUPAMA
Direkcija Zagreb 4
Drvenjača Fužine 2
HŠD Zagreb 1
NP Risnjak 1
Ostalo 1
RJ MGP 5
Savjetodavna služba 1
Stručne službe 20
Šumarija Crni Lug 4
Šumarija Delnice 7
Šumarija Fužine 8
Šumarija Gerovo 10
Šumarija Gomirje 9
Šumarija Klana 12
Šumarija Lokve 5
Šumarija Mrkopalj 19
Šumarija Prezid 5
Šumarija Ravna Gora 3
Šumarija Rijeka 5
Šumarija Skrad 12
Šumarija Tršće 7
Šumarija Vrbovsko 6
umirovljenici 1
Uređivanje šuma 8
ukupno 156

PREGLED PO KATEGORIJAMA
ukupno članova 156
punopravnih članova 156

počasnih članova
 
0
izvanrednih članova 2
dvojnih članova 2
novih članova 0

PREGLED PO TITULAMA
bez titule 156
ukupno 156


PREGLED PO ZVANJIMA
diplomirani inženjer šumarstva 78
inženjer lovstva i zaštite prirode 4
viši šumarski tehničar 5
šumarski tehničar 58
diplomirani inženjer geodezije 1
diplomirani ekonomist 3
ostali inženjeri 3
ostali magistri struke 1
radnik u šumarstvu 1
ostalo 2
ukupno 156