HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

    
HŠD ogranak Karlovac    
    
    
 
predsjednik:Dorica MatešićHŠM-Stručne službe UŠP Karlovac
 
dopredsjednik:Mario JazbecHŠM-Šumarija Slunj
Marin SvetićHŠM-Stručne službe UŠP Karlovac
 
tajnik:Predrag MagdićHŠM-Šumarija Ozalj
 
blagajnik:Anica KozmarHŠM-Stručne službe UŠP Karlovac
 
upravni odbor:Ivica BarićHŠM-Šumarija Vojnić
Marija Beljan StekovićHŠM-Šumarija Draganić
Vlatka ConjarŠumarska i drvodjeljska škola Karlovac
Vesna FrketićHŠM-Šumarija Duga Resa
Ivan GrginčićLarix IG d.o.o.
Zoran NakićHŠM-Šumarija Rakovica
Marko OžuraVeleučilište Karlovac
Damir StepićHŠM-Odjel za uređivanje šuma UŠP Karlovac
Juraj Sutlićumirovljenici redoviti
Oliver VlainićHŠM-Stručne službe UŠP Karlovac
 
nadzorni odbor:Ljiljana BajacHŠM-Stručne službe UŠP Karlovac
Tomislav KranjčevićHŠM-Stručne službe UŠP Karlovac
Mirna SertićHŠM-Stručne službe UŠP Karlovac
Lucija VargovićHŠM-Hrvatske šume d.o.o. - Direkcija Zagreb
 
delegati HŠD:Karlo BeljanFakultet šumarstva i drvne tehnologije
Krunoslav BišćanHŠM-Stručne službe UŠP Karlovac
Tomislav KatićHŠM-Odjel za uređivanje šuma UŠP Karlovac
Dražen KovačićHŠM-Šumarija Pisarovina
Milan OreškovićHŠM-Šumarija Jastrebarsko
Željko ŠimunovićHŠM-Šumarija Karlovac
 
www.sumari.hr/karlovac
 

PREGLED PO GRUPAMA
Arbofield d.o.o. 1
Botanik 1
Dama drvo j.d.o.o. 1
Danon d.o.o. 1
DHMZ 1
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije 3
Hidraulika Drvošped d.o.o. 1
Hrvatski šumarski institut 6
HŠ stalni sezonac 3
HŠM-Hrvatske šume d.o.o. - Direkcija Zagreb 14
HŠM-Odjel za uređivanje šuma UŠP Karlovac 14
HŠM-RJ TIM 4
HŠM-RJ Ugostiteljstvo Muljava 2
HŠM-Stručne službe UŠP Karlovac 33
HŠM-Šumarija Cetingrad 2
HŠM-Šumarija Draganić 3
HŠM-Šumarija Duga Resa 11
HŠM-Šumarija Gvozd 3
HŠM-Šumarija Jastrebarsko 13
HŠM-Šumarija Karlovac 12
HŠM-Šumarija Krašić 10
HŠM-Šumarija Krnjak 8
HŠM-Šumarija Ozalj 6
HŠM-Šumarija Pisarovina 9
HŠM-Šumarija Rakovica 5
HŠM-Šumarija Slunj 9
HŠM-Šumarija Topusko 9
HŠM-Šumarija Vojnić 7
HŠM-UŠP Gospić 2
HŠM-UŠP Ogulin 3
IABI d.o.o. 1
Izvan HŠ 11
JU Natura Viva 2
Larix IG d.o.o. 2
Ministarstvo poljoprivrede 3
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 1
NP Plitvička jezera 5
OŠ Zagreb 1
Pozor-Usluge d.o.o. 1
PPD d.o.o. 1
PVN Trade d.o.o. 2
Stenavert d.o.o. 1
Šerif export-import d.o.o. 2
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac 10
T&T d.o.o. 1
Tehnodiv-servis 2
TZ Karlovac 1
umirovljenici 59
umirovljenici redoviti 12
Unima d.o.o. 1
Veleučilište Karlovac 1
Zelenilo d.o.o. 1
ukupno 318

PREGLED PO KATEGORIJAMA
ukupno članova 318
punopravnih članova 250

počasnih članova
 
0
izvanrednih članova 90
dvojnih članova 7
novih članova 6

PREGLED PO TITULAMA
doktor znanosti 11
magistar znanosti 8
znanstveni specijalist 3
bez titule 296
ukupno 318


PREGLED PO ZVANJIMA
diplomirani inženjer šumarstva 115
magistar šumarstva 10
inženjer lovstva i zaštite prirode 11
viši šumarski tehničar 8
šumarski tehničar 101
diplomirani inženjer drvne tehnologije 5
drvno tehnološki tehničar 1
diplomirani inženjer agronomije 3
magistar agronomije 1
diplomirani inženjer biologije 1
diplomirani inženjer geodezije 1
diplomirani pravnik 3
diplomirani ekonomist 13
ostali diplomirani inženjeri 4
ostali inženjeri 7
ostali magistri struke 2
ostali prvostupnici 1
ostale srednjoškolske struke 19
ostalo 12
ukupno 318