HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

    
HŠD ogranak Koprivnica    
    
    
 
predsjednik:Marina JuratovićUŠP Koprivnica
 
dopredsjednik:Tihomir KolarŠumarija Sokolovac
 
tajnik:Marin KoščakUŠP Koprivnica
 
blagajnik:Mirica MihaldinecUŠP Koprivnica
 
upravni odbor:Damir FelakDirekcija
Mirjana Grahovac-TremskiDirekcija
Zoran HatŠumarija Koprivnica
Zvonimir IštvanUŠP Koprivnica
Martina Jeren ŠašekRJ Rasadničarstvo
Željko KovačevŠumarija Pitomača
Valentina MajcenUŠP Koprivnica
Saša PreradovićŠumarija Đurđevac
Davorin RodekŠumarija Koprivnica
Sonja RukavinaUŠP Koprivnica
Marina SlatinaDirekcija
 
nadzorni odbor:Bojana BijačUŠP Koprivnica
Branko Martinčićumirovljenici
Marijano MusićŠumarija Sokolovac
 
delegati HŠD:Damir FelakDirekcija
Tihomir KolarŠumarija Sokolovac
Branko Martinčićumirovljenici
 
 

PREGLED PO GRUPAMA
Direkcija 5
RJ MIP Đurđevac 3
RJ Rasadničarstvo 3
Šumarija Đurđevac 12
Šumarija Kloštar Podravski 4
Šumarija Koprivnica 5
Šumarija Križevci 11
Šumarija Pitomača 2
Šumarija Repaš 6
Šumarija Sokolovac 17
Šumarija Varaždin 1
Šumarski fakultet 1
umirovljenici 23
UŠP Koprivnica 34
ukupno 127

PREGLED PO KATEGORIJAMA
ukupno članova 127
punopravnih članova 104

počasnih članova
 
23
izvanrednih članova 0
dvojnih članova 0
novih članova 0

PREGLED PO TITULAMA
bez titule 127
ukupno 127


PREGLED PO ZVANJIMA
diplomirani inženjer šumarstva 89
šumarski tehničar 28
inženjer drvne tehnologije 1
diplomirani pravnik 1
diplomirani ekonomist 2
ostali diplomirani inženjeri 1
ostali inženjeri 1
ostale srednjoškolske struke 4
ukupno 127