HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

    
HŠD ogranak Našice    
    
    
 
predsjednik:Darko MikičićŠumarija Našice
 
tajnik:Josip KneževićStručne službe
 
upravni odbor:Ljiljana Borićiščlanjeni
Robert GrabarŠumarija Orahovica
Igor KeleberdaŠumarija Đurđenovac
Tomislav KratofilŠumarija Našice
Kristijan MaričićŠumarija Donji Miholjac
Damir Medvediščlanjeni
Goran PerićŠumarija Koška
Petar Preradovićiščlanjeni
Zdenko Rabićiščlanjeni
Antun Rapiščlanjeni
 
nadzorni odbor:Petar DobiŠumarija Donji Miholjac
Zdenko Jurišićiščlanjeni
Robertino Repićiščlanjeni
 
delegati HŠD:Josip KneževićStručne službe
Mirko PečekStručne službe
 
 

PREGLED PO GRUPAMA
RJ Rasadnik Našice 1
Stručne službe 25
Šumarija Čačinci 4
Šumarija Donji Miholjac 12
Šumarija Đurđenovac 10
Šumarija Koška 10
Šumarija Našice 10
Šumarija Orahovica 13
ukupno 85

PREGLED PO KATEGORIJAMA
ukupno članova 85
punopravnih članova 85

počasnih članova
 
0
izvanrednih članova 0
dvojnih članova 0
novih članova 0

PREGLED PO TITULAMA
bez titule 85
ukupno 85


PREGLED PO ZVANJIMA
diplomirani inženjer šumarstva 34
inženjer lovstva i zaštite prirode 1
šumarski tehničar 43
diplomirani pravnik 2
diplomirani ekonomist 1
ostali diplomirani inženjeri 1
ostalo 3
ukupno 85