HŠD ogranak Ogulin    
    
    
 
predsjednik:Daniela CetinjaninStručne službe UŠP Ogulin
 
dopredsjednik:Vedran LuketićŠumarija Josipdol
 
blagajnik:Marina Brozinić-DošenStručne službe UŠP Ogulin
 
upravni odbor:Dražen BadanjakŠumarija Ogulin
Marinko KošutićStručne službe UŠP Ogulin
Đurđica LuketićŠumarija Ogulin
Zdravko PaušićStručne službe UŠP Ogulin
Nikolina RadulovićŠumarija Drežnica
Kristina RemićŠumarija Jasenak
 
nadzorni odbor:Bojana Batinić-PerićStručne službe UŠP Ogulin
Marinko BlaškovićRasadnik Oštarije
Anton DžankićŠumarija Ogulin
Domagoj Palčićiščlanjeni
 
delegati HŠD:Silvana Cugelj-BadanjakStručne službe UŠP Ogulin
Vedran LuketićŠumarija Josipdol
 
 

PREGLED PO GRUPAMA
Ostali (izvan UŠP Ogulin) 6
Rasadnik Oštarije 1
RJ MGP 1
Stručne službe UŠP Ogulin 19
Šumarija Drežnica 7
Šumarija Jasenak 5
Šumarija Josipdol 4
Šumarija Ogulin 9
Šumarija Saborsko-Plaški 9
Umirovljenici 3
ukupno 64

PREGLED PO KATEGORIJAMA
ukupno članova 64
punopravnih članova 64

počasnih članova
 
0
izvanrednih članova 0
dvojnih članova 0
novih članova 1

PREGLED PO TITULAMA
bez titule 64
ukupno 64


PREGLED PO ZVANJIMA
diplomirani inženjer šumarstva 30
prvostupnik šumarstva 1
šumarski tehničar 22
diplomirani pravnik 1
diplomirani ekonomist 2
ostali diplomirani inženjeri 4
ostali magistri struke 1
ostale srednjoškolske struke 3
ukupno 64