HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

    
HŠD ogranak Osijek    
    
    
 
predsjednik:Dalibor ToncHŠ d.o.o., Direkcija
 
dopredsjednik:Zoran ŠaracHŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe
 
blagajnik:Bara Kudricumirovljenici
 
upravni odbor:Mirta JanušHŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe
Igor KatićHŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Đakovo
Nina KovačevićHŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Darda
Radomir PutnikHŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Batina
Božo VukadinHŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Darda
 
nadzorni odbor:Tomislav JanušHŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Levanjska Varoš
Zrinko PerićHŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe
Dragomir PfeiferHŠ d.o.o., Direkcija
 
delegati HŠD:Tomislav LulićHŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe
Dragomir PfeiferHŠ d.o.o., Direkcija
Zoran ŠaracHŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe
 
 

PREGLED PO GRUPAMA
Grad Osijek 1
HŠ d.o.o., Direkcija 9
HŠ d.o.o., UŠP Osijek, RJ Rasadnici 1
HŠ d.o.o., UŠP Osijek, RJ Šumatrans Osijek 2
HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe 30
HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Bar. Petrovo Selo 6
HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Batina 3
HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Darda 5
HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Đakovo 8
HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Levanjska Varoš 6
HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Osijek 7
HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Tikveš 10
HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Valpovo 3
Obrtnička škola Osijek 1
Sunčane šume d.o.o. 4
umirovljenici 6
ukupno 102

PREGLED PO KATEGORIJAMA
ukupno članova 102
punopravnih članova 102

počasnih članova
 
0
izvanrednih članova 0
dvojnih članova 0
novih članova 0

PREGLED PO TITULAMA
magistar znanosti 1
bez titule 101
ukupno 102


PREGLED PO ZVANJIMA
diplomirani inženjer šumarstva 52
magistar šumarstva 12
prvostupnik šumarstva 1
viši šumarski tehničar 2
šumarski tehničar 20
diplomirani inženjer drvne tehnologije 1
diplomirani inženjer geodezije 1
diplomirani pravnik 4
diplomirani ekonomist 3
ostali inženjeri 1
ostale srednjoškolske struke 4
ostalo 1
ukupno 102