HŠD ogranak UKUPNO    
    
    

PREGLED PO KATEGORIJAMA
ukupno članova 2800
punopravnih članova 2577

počasnih članova
 
34
izvanrednih članova 421
dvojnih članova 48
novih članova 121

PREGLED PO TITULAMA
doktor znanosti 29
magistar znanosti 20
znanstveni specijalist 6
bez titule 2
bez titule 2743
ukupno 2800


PREGLED PO ZVANJIMA
diplomirani inženjer šumarstva 1303
magistar šumarstva 113
prvostupnik šumarstva 5
magistar lovstva i zaštite prirode 1
inženjer lovstva i zaštite prirode 27
viši šumarski tehničar 22
šumarski tehničar 872
diplomirani inženjer drvne tehnologije 36
magistar drvne tehnologije 2
inženjer drvne tehnologije 2
drvno tehnološki tehničar 6
diplomirani inženjer agronomije 6
magistar agronomije 3
prvostupnik agronomije 2
diplomirani inženjer biologije 3
diplomirani inženjer geodezije 9
geodetski tehničar 2
diplomirani pravnik 23
diplomirani ekonomist 60
ostali diplomirani inženjeri 23
ostali inženjeri 21
ostali magistri inženjerskih struka 1
ostali magistri struke 12
ostali prvostupnici inženjerskih struka 3
ostali prvostupnici 12
ostale srednjoškolske struke 154
radnik u šumarstvu 8
radnik u drvnoj industriji 1
ostalo 68
ukupno 2800

PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ
ostali prvostupnici inženjerskih struka 3
ostali magistri inženjerskih struka 1
ostali inženjeri 21
ostali diplomirani inženjeri 23
diplomirani inženjer geodezije 9
diplomirani inženjer biologije 3
prvostupnik agronomije 2
magistar agronomije 3
diplomirani inženjer agronomije 6
inženjer drvne tehnologije 2
magistar drvne tehnologije 2
diplomirani inženjer drvne tehnologije 36
inženjer lovstva i zaštite prirode 27
magistar lovstva i zaštite prirode 1
prvostupnik šumarstva 5
magistar šumarstva 113
diplomirani inženjer šumarstva 1303
ukupno 1560

PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKE ŠUME
diplomirani inženjer šumarstva 857
magistar šumarstva 22
prvostupnik šumarstva 2
inženjer lovstva i zaštite prirode 21
viši šumarski tehničar 14
šumarski tehničar 611
diplomirani inženjer drvne tehnologije 5
inženjer drvne tehnologije 1
drvno tehnološki tehničar 1
diplomirani inženjer agronomije 2
magistar agronomije 2
prvostupnik agronomije 1
diplomirani inženjer geodezije 6
geodetski tehničar 1
diplomirani pravnik 7
diplomirani ekonomist 25
ostali diplomirani inženjeri 14
ostali inženjeri 15
ostali magistri struke 2
ostali prvostupnici 1
ostale srednjoškolske struke 75
radnik u šumarstvu 3
ostalo 14
ukupno 1702