HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

    
HŠD ogranak UKUPNO    
    
    

PREGLED PO KATEGORIJAMA
ukupno članova 2732
punopravnih članova 2494

počasnih članova
 
32
izvanrednih članova 374
dvojnih članova 66
novih članova 42

PREGLED PO TITULAMA
doktor znanosti 21
magistar znanosti 11
znanstveni specijalist 4
bez titule 2
bez titule 2694
ukupno 2732


PREGLED PO ZVANJIMA
diplomirani inženjer šumarstva 1283
magistar šumarstva 96
prvostupnik šumarstva 4
magistar lovstva i zaštite prirode 1
inženjer lovstva i zaštite prirode 25
viši šumarski tehničar 22
šumarski tehničar 876
diplomirani inženjer drvne tehnologije 39
magistar drvne tehnologije 1
inženjer drvne tehnologije 2
drvno tehnološki tehničar 6
diplomirani inženjer agronomije 6
magistar agronomije 3
diplomirani inženjer biologije 3
diplomirani inženjer geodezije 9
geodetski tehničar 1
diplomirani pravnik 21
diplomirani ekonomist 53
ostali diplomirani inženjeri 23
ostali inženjeri 24
ostali magistri inženjerskih struka 1
ostali magistri struke 7
ostali prvostupnici inženjerskih struka 3
ostali prvostupnici 12
ostale srednjoškolske struke 140
radnik u šumarstvu 6
ostalo 65
ukupno 2732

PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ
ostali prvostupnici inženjerskih struka 3
ostali magistri inženjerskih struka 1
ostali inženjeri 24
ostali diplomirani inženjeri 23
diplomirani inženjer geodezije 9
diplomirani inženjer biologije 3
magistar agronomije 3
diplomirani inženjer agronomije 6
inženjer drvne tehnologije 2
magistar drvne tehnologije 1
diplomirani inženjer drvne tehnologije 39
inženjer lovstva i zaštite prirode 25
magistar lovstva i zaštite prirode 1
prvostupnik šumarstva 4
magistar šumarstva 96
diplomirani inženjer šumarstva 1283
ukupno 1523

PREGLED PO ZVANJIMA - HRVATSKE ŠUME
diplomirani inženjer šumarstva 870
magistar šumarstva 21
prvostupnik šumarstva 2
inženjer lovstva i zaštite prirode 21
viši šumarski tehničar 14
šumarski tehničar 648
diplomirani inženjer drvne tehnologije 5
inženjer drvne tehnologije 1
drvno tehnološki tehničar 1
diplomirani inženjer agronomije 2
magistar agronomije 2
diplomirani inženjer geodezije 6
geodetski tehničar 1
diplomirani pravnik 7
diplomirani ekonomist 25
ostali diplomirani inženjeri 13
ostali inženjeri 16
ostali magistri struke 2
ostali prvostupnici 1
ostale srednjoškolske struke 76
radnik u šumarstvu 3
ostalo 18
ukupno 1755